Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms särskolor

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Norregatan 22

281 51 Hässleholm

Telefon:  0451-26 76 75


Verksamhetschef för

Hässleholms särskolor

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75

Skicka ett meddelande till:

Särskola

  • Ingen giltig användare vald.

Särskolan är en skolform för elever, som på grund av sin utvecklingsstörning inte kan nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundskolan respektive gymnasieskolan. 

Särskolans utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som gäller för grundskolan och gymnasieskolan. Vuxna har möjlighet att studera på Särvux.


Rektor för grundsärskolan har på delegation av barn- och utbildningsnämnden ansvaret för att ta emot elever i särskolan.

Sidan uppdaterades 2015-10-01 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun