Utflykter och skolresor

I förskolan och skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen.

Vem har ansvaret under utflykten?

Under den tid som barn och elever är i förskolan, skolan eller fritidshemmet har huvudmannen och personalen ansvaret för att de får den tillsyn och omsorg de behöver för en trygg och säker miljö.


Försäkring

Alla barn och ungdomar, som är folkbokförda i Hässleholms kommun, är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller olycksfall dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Hässleholms kommuns olycksfallsförsäkring


Kostnader för skolresor

Kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg får endast förekomma vid enstaka tillfällen. Vårdnadshavarnas kostnader får då inte vara högre än skolans självkostnad. Kostnader för skolresor och utflykter som överstiger en obetydlig kostnad ska täckas antingen via skolans medel eller genom att elever helt frivilligt samlar in pengar.


Om en grupp elever på en skola samlar in pengar till en skolresa eller liknande som är en del av utbildningen, ska aktiviteten vara öppen för alla elever. Detta gäller oavsett om vårdnadshavarna väljer att bidra eller inte.

Sidan uppdaterades