Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolresor och skolskjuts

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00


Trafikplanerare

Britt Everlönn

Telefon: 0451-26 84 26


Skicka meddelande till:

Säkerhet

  • Ingen giltig användare vald.

Förskolechefer och rektorer ansvarar för att det finns rutiner vid skolresor och utflykter, att de följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Om du inte vet vilka rutiner som finns på ditt barns förskola eller skola, prata med förskolechefen eller rektorn.

Sidan uppdaterades 2016-01-27 av Monica Olsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun