Skolresor och skolskjuts

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Trafikplanerare

Britt Everlönn

Telefon: 0451-26 84 26


Skicka meddelande till:

Säkerhet

  • Ingen giltig användare vald.

Förskolechefer och rektorer ansvarar för att det finns rutiner vid skolresor och utflykter, att de följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Om du inte vet vilka rutiner som finns på ditt barns förskola eller skola, prata med rektorn.

Sidan uppdaterades 2020-02-21