Resor

Du som har långt mellan skolan och hemmet kan få hjälp med transporter och ekonomi.

Skolskjuts

Barn som går i grundskolan och som har långt mellan skolan och hemmet kan ha rätt till skolskjuts.


Tänk på att Hässleholms kommun inte ansvarar för skolskjutskostnaderna om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör, enligt närhetsprincipen.

Skolskjuts


Gymnasieelevers resor

Om du är folkbokförd i Hässleholms kommun och har över 6 km resväg till skolan har du rätt till ett resekort, en skolbiljett. Om det inte finns kollektivtrafik där du bor och du måste ta dig till skolan på annat sätt så kan du få ersättning, ett kontant resebidrag.

Gymnasieelevers resor


Utflykter och skolresor

I förskolan och skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen. Läs mer om vad som gäller och vem som har ansvar.

Utflykter och skolresor

Säkerhet

Det är rektorn på din förskola eller skola som ansvarar för att det finns rutiner vid skolresor och utflykter, att de efterlevs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.


Om du inte vet vilka rutiner som finns på ditt barns förskola eller skola, prata med rektorn.

Sidan uppdaterades