Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyanländ till Sverige

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Mottagningsenheten

Projektledare/samordnare

Kristina Stigsdotter

Skicka ett meddelande till:

Ny i Sverige

  • Ingen giltig användare vald.

Du vänder dig till Barn- och utbildningsförvaltningens mottagningsenhet för nyanlända, om du

  • har flyttat från ett annat land och
  • är högst 18 år eller har barn, som är högst 18 år.

Vem är nyanländ i svensk skola?

Du räknas som nyanländ under dina fyra första skolår i Sverige.


Barn har rätt till utbildning om de bor i Sverige. Det gäller även de barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn. Du kan läsa mer om nyanlända elever skolgång på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  

Riktlinjer för nyanlända elever

Riktlinjer för nyanlända eleverPDF (pdf, 436.3 kB) gäller för arbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun.

 

Språkintroduktion för gymnasieelever 

Språkintroduktion (IMSPR) är ett introduktionsprogram för dig som behöver läsa in behörighet för ett nationellt gymnasieprogram.

Du kan skrivas in på språkintroduktion, om du

•har varit i Sverige i högst fyra år
•är mellan 16 och 20 år och
•saknar betyg i Svenska som andraspråk för grundskolans år 9.


Du kan skrivas in på språkintroduktion oavsett om du har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. För asylsökande gäller att de måste påbörja studierna före 18 års ålder.

Du vänder dig till mottagningsenheten för mer information. Kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Sidan uppdaterades 2018-01-11 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun