Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:

Tillgänglighet

Alla barn och elever ska ha tillgång till likvärdig utbildning  av god kvalitet i en trygg miljö.

Tillgänglighet används för att beskriva hur en förskola, skola eller en lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Det handlar inte bara om lokalens utformning, utan tillgänglighet innefattar även information och bemötande.


Bristande tillgänglighet är från och med den 1 januari 2015 en ny form av diskriminering. Detta ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället.

 

Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdiga villkor. Exempel på åtgärder för att öka tillgängligheten kan vara att utjämna trösklar, installera hissar eller erbjuda hjälpmedel som barnet/eleven behöver för att kunna delta i förskolan eller skolan.


Sidan uppdaterades 2018-08-15 av Kenneth Englund