Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:

Luft och ventilation

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Det behövs en god ventilation av lokalerna för att ge barnen en bra inomhusmiljö. Ventilationen ska tillföra rummet ren luft för att späda ut den förorenade rumsluften och föra bort förorenad luft utan att det blir drag.

En viss luftväxling behövs alltid i en lokal på grund av föroreningar från människor, byggnadsmaterial och liknande. Städning hjälper till att hålla nere halten av luftföroreningar. I reglerna om ventilation används koldioxidhalten som mätvärde på luftkvaliteten. Höga värden är ett tecken på att luften inte byts ut tillräckligt ofta med hänsyn till antalet personer i lokalen. Koldioxidhalten ska helst hållas under 1000 ppm (miljondelar) i klassrum, gymnastiksalar och samlingslokaler. Utomhus är halten normalt 300 - 400 ppm.


En vanlig orsak till dålig luft är att det vistas fler människor i lokalen än vad ventilationssystemet är avsett för. Så kan det vara ibland i skolan. Vid låga halter av koldioxid, det vill säga när halten ligger runt 1 000 ppm, kan man få en acceptabel luftkvalitet genom att till exempel vara färre personer i lokalen, införa kortare arbetspass och vädra under rasten.


Folkhälsomyndigheten har under 2014-2015 drivit ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan med fokus på ventilation och städning som dåvarande miljökontoret, nuvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, i Hässleholm deltog i. 


En obligatorisk ventilationskontroll ska göras vartannat år av en behörig kontrollant. Då kontrolleras att ventilationssystemet i huvudsak fungerar som det var tänkt när det började användas.

Sidan uppdaterades 2019-01-04 av Linn Bendahl