Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:

Källsortering

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Vår målsättning är att barnen tidigt ska lära sig att ta hand om miljön och få en förståelse för hur deras egna vanor påverkar miljön, både idag och i framtiden.

Hässleholms kommun har sedan flera år en fullt utbyggd källsortering. Flera förskolor och skolor har egen kompost.


Ett av målen på våra Grön Flagg-förskolor och skolor är att barnen och eleverna ska känna till och praktiskt använda källsortering. Det gör de genom att till exempel källsortera i klassrummen, kompostera allt matavfall och delta i Håll Sverige Rents skräpplockardagar som är årligen återkommande.


Sidan uppdaterades 2018-12-28 av Gunvor Borre