Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:


Källsortering

Vår målsättning är att barnen tidigt ska lära sig att ta hand om miljön och få en förståelse för hur deras egna leverna påverkar miljön, både idag och i framtiden.

Hässleholms kommun har sedan flera år en fullt utbyggd källsortering. Flera förskolor och skolor har egen kompost.


Ett av målen på våra Grön Flagg-förskolor och skolor är att barnen och eleverna ska känna till och praktiskt använda källsortering. Det gör de genom att till exempel källsortera i klassrummen, kompostera allt matavfall och delta i Håll Sverige Rents skräpplockardagar som är årligen återkommande.


Sidan uppdaterades 2016-01-03 av Monica Olsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun