Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:

Grön flagg

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för förskola och skola. Den gröna flaggan är beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett miljöarbete där alla är engagerade.

Förskolan Stralsund i Hässleholm

Foto: Jörgen Ahlström

Våra "Grön Flagg"- förskolor och skolor arbetar aktivt med att skapa ett intresse hos barnen för naturen och miljön. Ett arbete för Grön Flagg är en naturlig del av det dagliga förskole- och skolarbetet och en viktig del i den hållbara utvecklingen.


Grön Flagg är anpassat till läroplanerna som ligger till grund för arbetet i förskola och skola. I dokumentationen av Grön Flagg visar förskolorna och skolorna hur arbetet är kopplat till läroplanen. Dokumentationen används också som en del av förskolans eller skolans kvalitets- och utvecklingsarbete.


Förskolor och skolor i Hässleholm med Grön Flagg

Förskolan Stubben, Finja
Grönängsskolan, Hässleholm
Kärnhusets förskola, Tormestorp

Silviaskolan, Hässleholm

Speldosans förskola, Tormestorp

Stralsunds förskola, Hässleholm

Västra Torups förskola och fritidshem, Västra Torup

Västra Torups skola, Västra Torup

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-07-24 av Linda Färdig