Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:

Miljö i förskolan och skolan

Skolans och förskolans miljö ska bidra till barnens och elevernas utveckling och lärande. Men barn och ungdomar behöver också få en förståelse för hur deras leverne påverkar människa och miljö både idag och i framtiden. Förskolan och skolan är viktiga aktörer för att skapa en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har i uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.


På dessa sidor kan du läsa om miljön i förskolan och skolan men också om vad förskolan och skolan gör för att bidra till en hållbar utveckling.

Sidan uppdaterades 2019-04-22 av Gunvor Borre