Hässleholms kommun

Projekt på Kulturskolan

Kulturskolan Hässleholm bedriver flera olika projekt som gynnar elevers kulturella bildning i kommunen.

Tvåornas Kör

Tvåornas kör består av alla årskurs 2 klasser i Hässleholms kommun. Våra sånglärare besöker klasserna på deras hemskola och övar låtar och rörelser under vårterminen. Mellan gångerna övar klasserna själva med sina klasslärare till vårt Youtube material. Årets besök ingår i Skapande skola. Medverkande elever bjuds in till en gemensam storkonsert i Qpoolen. Nästa konsert äger rum onsdagen den 15:e maj.

Garantikonserter

Alla elever i Hässleholms kommun ska få minst en kulturupplevelse per år. Det kallas kulturgarantin och i samarbete med Kulturhuset arrangerar vi konserter till elever i årskurs 2. Årets konsertvecka med Kulturskolan genomfördes den 7-8 februari.

Glöttadan

I samarbete med Hovdala Slott deltar vi på Glöttadan. Där kan barn få lyssna och prova på instrument, träffa våra lärare och få information om våra kurser. Nästa Glöttada är planerad 25:e augusti.

Rytmik i skolan

Rytmiken fångar och inspirerar barn till att bli nyfikna och inte minst få en positiv självbild. Detta läsår startar projektet i en ny form till årskurs 1. Vår rytmikpedagog besöker anmälda skolor och avslutar med en interaktiv utställning hos oss på Kulturskolan.

Rytmikföreställningar

Vår rytmikpedagog erbjuder skolklasser olika föreställningar under läsåret med kollegor på olika instrument. Efter föreställningen får elever prova aktuella instrument. Projektet riktar sig till årskurs 1.

Trombonlek och Klarinettlek

Trombonlek och Klarinettlek erbjuder vi elever i årskurs 2 på skolor i kommunen. Här leker vi med rytmer och lyssnar på musik samtidigt som vi lär oss mer om trombon eller klarinett. Eleverna lånar även instrument gratis på plats och vi spelar tillsammans en gång i veckan efter skolan.

Särskolan

Under flera år har våra lärare bedrivit undervisning i sång och instrument på särskolan. Ett projekt som är viktigt för oss och ännu viktigare för eleverna!

Skolturné

Under en vecka per läsår besöker vi kommunens skolor i årskurs 2 och 3. Tillsammans med sina klasslärare får eleverna lyssna och prova på instrument samt få information om Kulturskolan.

Gatumusikant

I samarbete med Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm och Hessle City. Våra elever spelar och sjunger på gator och torg i Hässleholms centrum under sommaren.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: