Hässleholms kommun

Projekt på Kulturskolan

Kulturskolan Hässleholm bedriver flera olika projekt som gynnar elevers kulturella bildning i kommunen.

Tvåornas Kör

Tvåornas kör består av alla årskurs 2 klasser i Hässleholms kommun. Våra sånglärare besöker klasserna på deras hemskola och övar låtar och rörelser under vårterminen. Årets besök ingår i Skapande skola. Mellan gångerna övar klasserna själva med sina klasslärare till vårt Youtube material. Sedan bjuds medverkande elever in till en gemensam storkonsert i Qpoolen. Nästa konsert äger rum onsdagen den 15:e maj 2024 kl.18.30.

Garantikonserter

Alla elever i Hässleholms kommun ska få minst en kulturupplevelse per år. Det kallas kulturgarantin och i samarbete med Kulturhuset arrangerar vi konserter till elever i årskurs 2. Nästa garantikonsertvecka med Kulturskolan är inplanerad till våren 2024 den 7-8 februari. Samma vecka, lördagen den 10 februari, håller vi Öppet Hus för alla som vill besöka vår verksamhet, prova instrument samt få information om våra kurser.

Rytmik i skolan

Rytmiken innefattar alla musikens byggstenar; puls, rytm, harmoni, dynamik, klang och fantasi. Rytmiken fångar och inspirerar barn till att bli nyfikna och inte minst få en positiv självbild. Till läsåret 2023-2024 startar vi projektet i en ny form till årskurs 1 med 500 deltagande elever. Vår rytmikpedagog besöker anmälda skolor och avslutar med en interaktiv utställning hos oss på Kulturskolan.

Bild i skolan

För att hitta former för framtidens kulturskola och för att ge fler elever möjlighet att uppleva glädjen med bildskapande har vi erbjudit bild i skolan under läsåret 2022-2023. Klasser i årskurs 1-3 i kommunen, 700 elever, har deltagit i Kulturskolans undervisning på sin hemskola. Undervisningen följde allmän läroplan.

Trombonlek och Klarinettlek

Trombonlek och Klarinettlek erbjuder vi för elever i årskurs 2 på skolor i kommunen. Här leker vi med rytmer och lyssnar på musik samtidigt som vi lär oss mer om trombon eller klarinett. Eleverna lånar även instrument gratis på plats och vi spelar tillsammans en gång i veckan efter skolan.

Särskolan

Under flera år har våra lärare bedrivit undervisning i sång och instrument på särskolan. Ett projekt som är viktigt för oss och ännu viktigare för eleverna!

Skräpsamlarfesten

I samarbete med Hässleholms Miljö medverkar vår lärarband på den stora avslutande utomhusfesten på Hässleholmsgården. Alla förskolor i kommunen är inbjudna till denna sammankomsten och nästa äger den rum den 7 maj 2024.

Skolturné

Under en vecka per läsår besöker vi kommunens skolor i årskurs 2 och 3. Tillsammans med sina klasslärare får eleverna lyssna och prova på instrument samt få information om Kulturskolan.

Gatumusikant

I samarbete med Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm och Hessle City. Våra elever spelar och sjunger på gator och torg i Hässleholms centrum under sommaren.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: