Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturskolan

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Kulturskolan

Rundelsgatan 9

Hässleholm

Fax: 0451-157 42

Växel: 0451-26 70 00

Expedition

Sara Bill Petersson

Telefon 0451-26 86 92

Anders Lunneby

Telefon 0451-26 86 99


Verksamhetschef

Jörn Engkvist

Telefon 0451-26 86 93

Mobil 0709-81 86 93 

Biträdande chef

Göran Olsson

Telefon 0451-26 86 94

Mobil 0709-81 86 94

Skicka meddelande till

Instrument/sång

Från och med åk 3 har du möjlighet att börja spela ett instrument i Kulturskolan.

 

Antagning

Vissa instrument är mer populära än andra och därför kan vi inte garantera att alla kommer in vid första antagningen. Det beror på hur många platser som finns. Om du väljer ett instrument som inte undervisas på din skola finns det möjlighet att åka till annan skola för undervisning.


Under april/maj görs antagningen till de olika instrumenten utifrån det antalet platser som finns tillgängliga.


De elever som inte antas sätts på en väntelista. Den elev som inte antas första gången har möjlighet senare eftersom vi gör antagningar även i augusti månad och därefter kontinuerligt under läsåret.


Ämneskurs

Undervisning ges i 19 olika ämnen. Undervisningen är förlagd ute på de olika skolorna i kommunen och bedrivs i huvudsak på skoltid.


För dig som spelar ett orkesterinstrument ingår det att spela i någon av våra ensembler. Kulturskolan har flera ensembler för alla instrument.


Varje musikelev får:
• lektioner, i grupp eller enskilt
• spela/sjunga på konserter och uppvisningar
• orkesterinstrumentalister spelar i ensemble
• lära sig att musicera tillsammans med andra
• lära sig att uppträda på scen.


YFU

YFU betyder yrkesförberedande undervisning och kan väljas från och med årskurs 8. Eleven kan  få enskild undervisning på två instrument och musikteori. Eleven får utökad undervisningstid i sitt förstainstrument. Detta är en bra linje för Dig som vill satsa på musik. Du får provspela för att få plats.

Kan väljas från och med åk 8.


Gruppundervisning i musik

  • Digitalt musikskapande. Kan väljas fr o m åk 4. Du lär dig göra musik i datorn och spela in musik på datorn samt göra enkla arrangemang. Vid för stort antal sökande används kvotering.
  • Musikteori - Du lär dig hur musikens byggstenar ser ut och grunderna i gehör- och satslära. Hur plankar man en låt och hur skriver man ner det för att komma ihåg? Vad är Cmaj7 och vilka ackord använder man i Bb-dur? Hur gör man en snygg andrastämma till en låt?

Sidan uppdaterades 2018-05-07 av Sara Bill Petersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube