Stråk

I årskurs 3 kan du börja spela fiol/violin.

Hyr och spela fiol

Små fioler finns att hyra. En normalstor fiol spelar man på från cirka årskurs 6. Altfiol/viola är lite större än violin och har mörkare klang. Senare finns det många möjligheter till samspel på olika nivåer och i skilda musikstilar.


Fiol och altfiol

Fiol och altfiol

Stråke används till alla stråkinstrument

Stråke används till alla stråkinstrument

Violoncell - cello

Violoncell - cello

Cello kan man spela från årskurs 3. Man kan hyra cello som finns i olika storlekar. Man sitter ner och spelar. Stackeln vilar mot golvet.

Spelar man kontrabas står man eller sitter på en hög stol.
Det finns olika storlekar på basen och man kan hyra på Kulturskolan.

Sidan uppdaterades