Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturskolan

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Kulturskolan

Rundelsgatan 9

Hässleholm

Fax: 0451-157 42

Växel: 0451-26 70 00

Expedition

Sara Bill Petersson

Telefon 0451-26 86 92

Anders Lunneby

Telefon 0451-26 86 99


Verksamhetschef

Jörn Engkvist

Telefon 0451-26 86 93

Mobil 0709-81 86 93 

Biträdande chef

Göran Olsson

Telefon 0451-26 86 94

Mobil 0709-81 86 94

Skicka meddelande till

Drama

Drama är ett grekiskt ord som betyder handling. Drama är en konstnärlig och en pedagogisk arbetsform där upplevelsens pedagogik tar med hela människan i en lärande process. Drama är ett skapande, lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet.

Vi stimulerar, tillvaratar och utvecklar kommunikation mellan människor. Genom upplevelse och bearbetning når vi kunskap.

Drama är en metod för människors/elevers sociala och emotionella utveckling.

 

I dramaundervisningen får du:

* uppleva glädjen i kontakten med andra

* möjlighet till utlevelse både fysiskt och psykiskt

* träna och skärpa dina sinnen

* uttrycka dina känslor

* utveckla din fantasi, kreativitet, och nyfikenhet

* bli en god samarbetspartner och medmänniska

* utveckla din förmåga att förstå dig själv och andra

* bli stärkt i din självkänsla och bli trygg i din identitet

* utveckla din kommunikativa förmåga på olika sätt

* genom dramaövningar etablera ett gruppklimat som får varje elev en stimulans till fantasi och kreativitet.

 

Kursplan/Dramaövningar:

Grupp-stärkande övningar, vi-stärkande övningar, jag-stärkande övningar. Vi arbetar även med sinnesövningar och tillitsövningar samt rörelse och samarbetsövningar, kontaktövningar, trygghetsövningar och reflektioner. Till viss del även värderingsövningar, forumspel, improvisationsövningar och konflikthantering. Sidan uppdaterades 2016-01-26 av Sara Bill Petersson

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube