Projekt

Kulturskolan Hässleholm har i flera år bedrivit flera olika projekt som erbjuder kommunens elever en musikalisk eller kulturell insikt. Något vi tycker är viktigare och viktigare att kunna bidra med som ett komplement till övrig undervisning.

Tvåornas Kör

Tvåornas kör består av årskurs 2-klasser från hela Hässleholms kommun. Våra sånglärare besöker de medverkande klasserna och övar låtar och rörelser två - tre gånger under höst- och vårterminen. Mellan gångerna övar klasserna själva till Youtube-materialet och med sina klasslärare. Sedan samlas alla medverkande tvåor till en gemensam körkonsert i Qpoolen.

Senast deltog 650 elever och 1100 besökare vilket var publikrekord 2019.

Länk till sångmaterial på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


OBS !

På grund av rådanden omständigheter ställdes årets konsert in. Deltagande klasser erbjöds spela in sina bidrag, och vi sammanställde detta till en film som skickas ut till årskurs 2 den 4:e juni.


Rytmikprojektet

Rytmiken innefattar alla musikens byggstenar; puls, rytm, harmoni, dynamik, klang och fantasi. Rytmiken fångar och inspirerar barn till att bli nyfikna och inte minst få en positiv självbild. Elever i årskurs 1 kan delta i Kulturskolans rytmikundervisning.


Bild i skolan

För att hitta former för framtidens kulturskola startade vi ett nytt upplägg läsår 2020/2021 för att ge fler elever möjlighet att uppleva glädjen med bildskapande. Kulturskolan samarbetar med två skolor - Tyringe skola och Läredaskolan.


Särskolan

Under flera år har våra lärare bedrivit undervisning i sång och instrument på särskolan. Ett projekt som är viktigt för oss och ännu viktigare för eleverna.


Sidan uppdaterades av Sara Bexdal