Projekt

Kulturskolan Hässleholm har i flera år bedrivit flera olika projekt som erbjuder kommunens elever en musikalisk eller kulturell insikt. Något vi tycker är viktigare och viktigare att kunna bidra med som ett komplement till övrig undervisning.

Tvåornas Kör

Tvåornas kör består av årskurs 2 klasser från Hässleholms kommun. Våra sånglärare besöker de medverkande klasserna och övar låtar och rörelser två gånger på vårterminen. Mellan gångerna övar klasserna själva med sina klasslärare till Youtube material. Sedan samlas alla medverkande elever till en gemensam körkonsert i Qpoolen, årets konsert äger rum den 12 maj 2022 kl.18:30.


Garantikonserter

Alla elever i Hässleholms kommun ska få minst en kulturupplevelse per år. Det kallas Kulturgarantin. Kulturgarantin gäller för barn i årskurs 2 och 3 i kommunens grundskolor. Kulturskolan är arrangör för detta och läsår 22/23 blir det vecka 38, den 20-22 september.


Rytmik

Rytmiken innefattar alla musikens byggstenar; puls, rytm, harmoni, dynamik, klang och fantasi. Rytmiken fångar och inspirerar barn till att bli nyfikna och inte minst få en positiv självbild. Klasser i årskurs 1 kan delta i Kulturskolans rytmikundervisning.


Bild i skolan

För att hitta former för framtidens kulturskola startade vi ett nytt upplägg läsår 2020/2021 för att ge fler elever möjlighet att uppleva glädjen med bildskapande. Kulturskolan samarbetar med två skolor - Tyringe skola och Läredaskolan.


Trombonlek & Klarinettlek

Trombonlek och klarinettlek erbjuds varje termin för årskurs 2 klasser på två olika skolor i kommunen. Här leker vi med rytmer och lyssnar på musik samtidigt som vi lär oss mer om trombon eller klarinett. Ni lånar instrument gratis och vi spelar tillsammans en gång i veckan.

 

Särskolan

Under flera år har våra lärare bedrivit undervisning i sång och instrument på särskolan. Ett projekt som är viktigt för oss och ännu viktigare för eleverna.


Skolturné

Under en vecka per läsår besöker vi kommunens skolor i årskurs 2 och 3. Tillsammans med sina klasslärare får eleverna lyssna och prova på instrument samt få information om Kulturskolan.


Gatumusikant

I samarbete med Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm och Hessle City. Våra elever spelar och sjunger på gator och torg i Hässleholms centrum vecka 24-31.

Sidan uppdaterades