Projekt

Kulturskolan Hässleholm har i flera år bedrivit flera olika projekt som erbjuder kommunens elever en musikalisk eller kulturell insikt. Något vi tycker är viktigare och viktigare att kunna bidra med som ett komplement till övrig undervisning.

Tvåornas Kör

Tvåornas kör består av årskurs 2-klasser från hela Hässleholms kommun. Våra sånglärare besöker de medverkande klasserna och övar låtar och rörelser två till tre gånger under höst- och vårterminen. Mellan gångerna övar klasserna själva till Youtube-materialet och med sina klasslärare. Sedan samlas alla medverkande tvåor till en gemensam körkonsert i Qpoolen.

Senast deltog 650 elever och 1100 besökare vilket var publikrekord 2019.


Rytmikprojektet

Rytmiken innefattar alla musikens byggstenar; puls, rytm, harmoni, dynamik, klang och fantasi. Rytmiken fångar och inspirerar barn till att bli nyfikna och inte minst få en positiv självbild. Elever i årskurs 1 kan delta i Kulturskolans rytmikundervisning.


Bild i skolan

För att hitta former för framtidens kulturskola startade vi ett nytt upplägg läsår 2020/2021 för att ge fler elever möjlighet att uppleva glädjen med bildskapande. Kulturskolan samarbetar med två skolor - Tyringe skola och Läredaskolan.


Trombonlek & Klarinettlek

Trombonlek och klarinettlek är nya ämnen i Kulturskolan. Helt gratis!

Här leker vi med rytmer och lyssnar på musik samtidigt som vi lär oss mer om trombon eller klarinett. Aktuella skolor för läsåret 21/22 : trombonlek Grönängsskolan och Thoren Framtid, klarinettlek Thoren Framtid och Linnéskolan. Ni lånar instrument som naturligtvis är noga rengjorda efter varje gång.


Särskolan

Under flera år har våra lärare bedrivit undervisning i sång och instrument på särskolan. Ett projekt som är viktigt för oss och ännu viktigare för eleverna.


Kulturgarantin

Alla elever i Hässleholms kommun ska få minst en kulturupplevelse per år. Det kallas Kulturgarantin. Kulturgarantin gäller för barn i årskurs 2 och 3 i kommunens grundskolor. I år blir det vecka 45, den 10:e och 11:e november.

Sidan uppdaterades