Frågor och svar

Kulturskolan är en kommunal verksamhet för barn som vill fördjupa sig i estetiska ämnen. Vi är inte en del av den obligatoriska skolan men vi samarbetar med den på så sätt att vi bedriver vår undervisning delvis ute på skolorna.


Kulturskolan sätter inga betyg, däremot är upplevelsen viktig, likaså elevens delaktighet och inflytande. I slutet av vårterminen håller vi öppet hus i våra lokaler och före sommarlovet är Kulturskolans dag på Stortorget i Hässleholm.

Du anmäler dig i vårt system Speedadmin via länken som finns på fliken Anmälan och regler. Vi har vår stora antagning vid läsårets start i augusti, men i mån av plats kan du även få en plats under pågående terminer. 

Läs mer om anmälan och regler


När du har tackat ja till en plats hos oss behåller du den platsen tills du själv väljer att säga upp den. Om du hamnar på kö till ett instrument behåller du din köplats tills du tackar nej till erbjuden undervisning.

Kommunfullmäktige har beslutat att kostnad för våra kurser är 650 kr/termin och ämne. Syskon får rabatt med 50% för det andra och påföljande barn. Avgiften betalas vid terminsstart. Om du inte sagt upp din plats innan undervisningen startat måste fakturan betalas. Observera att syskonrabatten inte omfattar barn som fyllt 18 år.

Det skiljer sig från ämne till ämne. I musikkurserna har eleven generellt 20 minuters undervisning i veckan. Större grupper har mer tid per vecka. Varje elev får 26 undervisningstillfällen per läsår, inklusive föreställningar, utställningar och konserter.

Det datum din ansökan blir registrerad i vårt system blir ditt anmälningsdatum. Antagningen sker i köordning, vi tillämpar löpande antagning under terminerna i mån av plats.


I början av augusti får du information om dag och tid för din undervisning. Om du sökt instrumentundervisning så kontaktar din lärare dig i mitten av augusti. Då bestämmer ni din undervisningsdag och tid för lektionen.

  • Lektioner, i grupp eller enskilt.
  • Uppträda och/eller visa upp det du själv skapat.
  • Lära dig samarbeta med andra, spela i ensemble (för orkester- instrumentalister).
  • Lära dig behärska ett instrument, sång eller hantverk.
  • Kontakt med välutbildade och engagerade pedagoger som kan ge dig kunskap för livet.

Elever i grundskola från och med årskurs 1 upp till gymnasieskola i Hässleholms kommun kan söka våra kurser. Vi har något som passar alla åldrar! Du kan gå på bild, serieteckning, show&musikal samt rytmik i grupp samtidigt som du spelar ett eller två instrument.


Vi erbjuder eleverna examen i instrumentspel, sång och musikteori. Vi använder ett graderingssystem som är utarbetat av engelska musikhögskolor som varje år skickar ut examinatorer över hela världen. På Associated Boards webbsida (se.abrsm.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) finns mer information.

Vi har ämnen för alla åldersgrupper och intressen. För att se gällande årskurser se mer information under ämnesflikarna i vårt system Speedadmin.

Vill du byta ämne loggar du in i vårt skolsystem Speedadmin men ditt lösenord.

Din plats på Kulturskolan gäller tillsvidare och ska sägas upp via vårt system Speedadmin med lösenord. Detta måste göras av vårdnadshavare för barn under 18 år.

Du kan säga upp din plats under pågående termin, uppsägningen gäller från och med nästa terminsstart.

Har du frågor om anmälan/antagning, vill byta ämne eller säga upp platsen, kontakta Kulturskolan via mejl till kulturskolan@hassleholm.se eller ring till 0451-26 86 92.

Sidan uppdaterades