Frågor och svar

Kulturskolan är en kommunal verksamhet för barn som vill fördjupa sig i estetiska ämnen. Vi är inte en del av den obligatoriska skolan, men vi samarbetar med den på så sätt att vi till stor del bedriver vår undervisning ute på skolorna.

 

Kulturskolan sätter inga betyg, däremot är upplevelsen viktig, likaså elevens delaktighet och inflytande. Under terminen har vi öppet hus och håller Kulturskolan Dag på Stortorget i Hässleholm.

Du anmäler dig på vår anmälningsblankett som finns på fliken Anmälan och regler. Vi har vår stora antagning i augusti varje år, men i mån av plats kan du även få en plats under pågående termin. Läs mer om våra regler på fliken Anmälan och regler.


När du har tackat ja till en plats hos oss behåller du den platsen tills du själv väljer att säga upp den. Om du hamnar på kö till ett instrument behåller du din köplats tills du tackar nej till erbjuden undervisning.

Kommunfullmäktige har beslutat att kostnad för våra kurser är 650 kr/termin och ämne. Syskon kan få rabatt med 50% för det andra och påföljande barnet. Avgiften betalas i början vid terminsstart. Om du inte sagt upp din plats innan undervisningen startat måste fakturan betalas. Observera att syskonrabatten inte omfattar barn som fyllt 18 år.

Det skiljer sig från ämne till ämne. I musikkurserna har eleven generellt 20 minuters undervisning i veckan, detta sker i anslutning till eller under skoldagen. Självklart efter överenskommelse med skolan och föräldrarna. Större grupper har mer tid per vecka. Varje elev får 26 undervisningstillfällen per läsår, inklusive föreställningar, utställningar och konserter.

Det datum du får din ansökan registrerad på Kulturskolan blir ditt anmälningsdatum. Antagningen sker i köordning, vi tillämpar löpande antagning under terminerna i mån av plats.


I mitten av augusti kontaktar vi dig, för instrumentundervisningen, då bestämmer du och lärare din undervisningsdag och tid för lektionen. För övriga ämnen och kurser får du i början av augusti en kallelse till en speciell dag och tid. 

  • lektioner, i grupp eller enskilt.
  • uppträda och/eller visa upp det du själv skapat.
  • lära dig samarbeta med andra - spela i ensemble (för orkester- instrumentalister).
  • behärska ett hantverk.
  • kontakt med välutbildade och engagerade pedagoger som kan ge dig kunskap för livet.

Du kan vara elev hos oss så länge du går i grundskolan och gymnasieskolan i Hässleholms kommun. Vi har något som passar alla åldrar! Du kan gå på bild, dans, film och animation, serieteckning och drama/teater hos oss som enskilt ämne eller samtidigt som du spelar ett instrument. Från och med årskurs 5 kan du även spela två instrument.

Vi erbjuder eleverna examen i instrumentspel, sång och musikteori. Vi använder ett graderingssystem som är utarbetat av engelska musikhögskolor som varje år skickar ut examinatorer över hela världen. På Associated Boards webbsida (se.abrsm.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) finns mer information.

Vi har ämnen för alla åldersgrupper och intressen. För att se gällande årskurser se mer information under ämnesflikarna, Våra kurser.

Vill du byta ämne loggar du in i vårt skolsystem Speedadmin men ditt lösenord.

Din plats på Kulturskolan gäller tillsvidare och ska sägas upp via vårt skolsystem Speedadmin med lösenord. Detta måste göras av vårdnadshavare för samtliga barn under 18 år.

Du kan säga upp din plats under pågående termin, då börjar uppsägningen gälla från och med nästa terminsstart.

Har du frågor om anmälan/antagning, vill byta ämne eller säga upp  platsen, kontakta Kulturskolans Administration, se kontaktrutan eller mejla till kulturskolan@hassleholm.se

Sidan uppdaterades