Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturskolan

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Kulturskolan

Rundelsgatan 9

Hässleholm

Fax: 0451-157 42

Växel: 0451-26 70 00

Expedition

Sara Bexdal

Telefon 0451-26 86 92

Anders Lunneby

Telefon 0451-26 86 99


 

Verksamhetschef

Jörn Engkvist

Telefon 0451-26 86 93

Mobil 0709-81 86 93 

Samordnare

Göran Olsson

Telefon 0451-26 86 94

Mobil 0709-81 86 94

Skicka meddelande till

Anmälan och regler

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen med din anmälan. Här hittar du information om vad som gäller när du läser på Kulturskolan och vad du ska göra om du vill byta ämne eller avsluta din plats.

Anmälan

Fyll i anmälningsblankettenPDF (pdf, 1.8 MB) och skicka den till Kulturskolan, adress finns på blanketten. Vi har löpande antagning under hela året och tar emot ansökningar i den ordning de kommer in. Det datum som din ansökan registreras på Kulturskolan blir ditt ködatum. Tänk på att anmälningsblanketten måste signeras av vårdnadshavaren.


Om din ansökan gäller en enskild kurs så får du som är vårdnadshavare en bekräftelse på anmälan via sms eller e-post. När eleven blivit antagen meddelar läraren det genom att ringa dig och bestämma tid och plats för undervisning. Om ansökan gäller en kurs som ges i grupp så får eleven en kallelse till en speciell dag och tid. När du tackar ja till erbjuden kursplats förbinder du dig att betala avgiften för den påbörjade terminen.


Har du frågor om anmälan/antagning, vill byta ämne eller säga upp platsen, kontakta Kulturskolans administration.


Säga upp plats

Din plats på Kulturskolan gäller tillsvidare och ska sägas upp skriftligen via brev eller e-post till administrationen. Det måste göras av vårdnadshavare för samtliga barn och ungdomar under 18 år.


Du måste betala terminsavgiften om du inte avanmält dig före terminsstart. Du kan säga upp din plats under pågående termin och då börjar uppsägningen gälla från och med nästa terminsstart.


Viktig information

Frånvaro

Om kursdeltagaren blir sjuk eller behöver vara frånvarande av andra orsaker är det viktigt att du hör av dig till läraren. Det räcker med ett sms till berörd lärare med barnet förnamn och efternamn samt ämne. Detta är för att vi ska kunna planera lektionerna och för att vi ska veta att det inte hänt dig något på väg till lektionen.


Elevhälsa

Information om sjukdomar, allvarliga allergier och liknande för våra elever överförs ej från grundskolan. Därför är det viktigt att vårdnadshavaren kontaktar oss muntligt ifall det finns något som vi behöver känna till om ert barn.


Kontaktuppgifter

Vi behöver aktuella kontaktuppgifter till föräldrar och elever, där vi kan nå er dagtid. Det kan till exempel handla om att informera vid sjukdom och inställda lektioner.


Instrument till musikundervisningen

När du spelar ett instrument på Kulturskolan behöver du ha ett instrument hemma att öva på mellan lektionerna. På Kulturskolan hyr vi ut blås- och stränginstrument. Läs mer om att hyra instrument.

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-07-23 av Linda Färdig

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun