Kulturskolan

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Kulturskolan

Rundelsgatan 9

Hässleholm

Administration

Sara Bexdal 

Telefon 0451-26 86 92

Instrumenthyra
Anders Lunneby
Telefon 0451-26 86 99Verksamhetschef

Jörn Engkvist

Telefon 0451-26 86 93

Samordnare

Göran Olsson

Telefon 0451-26 86 94

Skicka meddelande till

kulturskolan@hassleholm.se

Anmälan och regler

Välkommen med din anmälan. Här hittar du information om våra regler och vad du ska göra om du vill byta ämne eller avsluta din plats.

Anmälan

Anmälan görs via inloggning med Bank-id i SpeedAdminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vi har löpande antagning under hela året och tar emot ansökningar i den ordning de kommer in. Det datum som din ansökan görs blir ditt ködatum.


När en elev blir antagen meddelar läraren det genom att ringa eller mejla och bestämma tid och plats för undervisning. Om ansökan gäller en kurs som ges i grupp så får eleven en kallelse till en speciell dag och tid.


När du tackar ja till erbjuden kursplats förbinder du dig att betala avgiften för den påbörjade terminen. Har du frågor om anmälan/antagning, vill byta ämne eller säga upp platsen, kontakta Kulturskolans administration.


Uppsägning

Din plats på Kulturskolan gäller tillsvidare och ska sägas upp skriftligen via e-post före nästa terminsstart. Du måste betala terminsavgiften om du inte avanmält dig före terminsstart.

Du kan även säga upp din plats under pågående termin och då börjar uppsägningen gälla från och med nästa terminsstart.


Kostnad

Alla våra kurser kostar 550kr / termin som är indexreglerat.


Viktig information

Frånvaro

Om kursdeltagaren blir sjuk eller behöver vara frånvarande av andra orsaker är det viktigt att du hör av dig till läraren. Det räcker med ett sms till berörd lärare med barnet förnamn och efternamn samt ämne. Detta är för att vi ska kunna planera lektionerna och för att vi ska veta att det inte hänt dig något på väg till lektionen.


Elevhälsa

Information om sjukdomar, allvarliga allergier och liknande för våra elever överförs ej från grundskolan. Därför är det viktigt att vårdnadshavaren kontaktar oss muntligt ifall det finns något som vi behöver känna till om ert barn.


Kontaktuppgifter

Vi behöver aktuella kontaktuppgifter till föräldrar och elever, där vi kan nå er dagtid. Det kan till exempel handla om att informera vid sjukdom och inställda lektioner. Dessa registreras vi anmälan.


Instrument till musikundervisningen

När du spelar ett instrument på Kulturskolan behöver du ha ett instrument hemma att öva på mellan lektionerna. På Kulturskolan hyr vi ut blås- och stränginstrument. Läs mer under fliken Hyrinstrument.

Mer information

Sidan uppdaterades 2020-01-10