Söka gymnasieutbildning utanför hemkommunen

Alla elever har rätt att söka till vilket gymnasieprogram som helst i hela Sverige. Det är däremot skillnad mellan rätten att bli antagen i första hand och i andra hand.

Förstahandsmottagande

Om du söker till en utbildning, där du har rätt att bli mottagen i första hand, är det ditt meritvärde som avgör om du blir antagen.


Förstahandsmottagning gäller för dig, som söker till

 • ett gymnasieprogram i din hemkommun.
 • ett gymnasieprogram i en kommun, som din hemkommun har ett samverkansavtal med (kommuner i Skåne och västra Blekinge).
 • ett gymnasieprogram, som inte finns i din hemkommun eller i de kommuner som din hemkommun har samverkansavtal med.
 • ett gymnasieprogram på en fristående skola.
 • ett gymnasieprogram med riksintag.
 • en riksidrottsutbildning, RIG.


Andrahandsmottagning

Om du söker till ett gymnasieprogram, som du bara kan bli mottagen i andra hand till, kan du bara bli antagen om det finns platser över, då alla som har rätt till förstahandsmottagande har fått sina platser. I första hand går platserna till elever i hemkommun och samverkansområdet.


Andrahandsmottagning gäller för dig, som söker till

 • ett gymnasieprogram i en kommun, som inte ingår i  samverkansavtalet för kommuner i Skåne och västra Blekinge
  och
 • samma gymnasieprogram erbjuds i din hemkommun eller i någon av de andra kommunerna som ingår i samverkansavtalet för kommunerna i Skåne och västra Blekinge.


Skillnader mellan att bli mottagen i första hand och i andra hand

Många kommuner tar emot andrahandssökande, om det finns fler platser än sökande till ett gymnasieprogram.

 • Som andrahandssökande får du bara plats, om det fortfarande finns en ledig plats, när alla behöriga förstahandssökande har antagits. Om det inte finns några lediga platser kvar, så blir du inte antagen oavsett vilket meritvärde som du har. Du kan aldrig ta en plats från någon, som har rätt att bli förstahandsmottagen, med lägre betyg än vad du har.  
 • Om du är andrahandsmottagen har du inte rätt till Inackorderingsbidrag.


Personliga förhållanden

Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort, kan du ange särskilda skäl för förstahandsmottagande till ett gymnasieprogram på en kommunal skola. Det krävs starka skäl för att få en sådan ansökan godkänd.


Fristående skolor och riksrekryterande utbildningar

Alla oavsett folkbokföring konkurrerar på samma villkor vid ansökan till fristående skolor och riksrekryterande utbildningar.


Sidan uppdaterades