Behörighet till gymnasieskolan

Du måste vara behörig för att få börja på ett nationellt gymnasieprogram. Dina grundskolebetyg avgör vilka gymnasieprogram, som du är behörig till.

Generell behörighet

Du är behörig att söka till ett gymnasieprogram, om du är under 20 år och inte redan ha en gymnasieexamen.


Särskilda behörighetskrav till högskoleförberedande program

Du ska ha lägst betyget E i

 • engelska
 • matematik
 • svenska/svenska som andraspråk
 • minst nio andra ämnen -
  vilka ämnen beror på vilket program som du söker till

Till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs lägst betyget E i

 • geografi 
 • historia
 • religionskunskap 
 • samhällsvetenskap

Till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs lägst betyget E i

 • biologi
 • fysik 
 • kemi

Särskilda behörighetskrav till yrkesförberedande program

Du ska ha lägst betyget E i

 • engelska
 • matematik
 • svenska/svenska som andraspråk
 • minst fem andra ämnen

Undantag för behörighet i engelska

Om du saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan du begära dispens från kravet på engelska. För att anses behörig ska du 

 • på grund av personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av din grundskoletid och
 • bedömas ha förutsättningar att klara dina studier på det sökta programmet.


Det är rektor som beviljar dispens från kravet på engelska.


Om du inte har behörighet till gymnasiet

Om du inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram, kan du  läsa upp dina grundskolebetyg på ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan. Målet är att du ska bli behörig för att kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola.


Sidan uppdaterades