Studier efter gymnasieskolan

Vill du läsa vidare efter gymnasieskolan? Några alternativ är studier vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och folkhögskolor. Du kan komplettera dina betyg på Komvux, som ibland även kallas för Vuxenutbildningen.

Vill du läsa vidare efter gymnasieskolan? Här har du några olika alternativ.


Högskola och universitet

På högskolan och universitetet kan du läsa både hela program och fristående kurser i olika ämnen. Du kan läsa på heltid, halvfart, kvartsfart eller på distans. Sammanlagt finns det ett 60-tal högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare, som ger akademisk utbildning i Sverige. En viktig skillnad mellan högskola och universitet är att universiteten har rätt att utfärda doktorsexamen. 

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning eller KY-utbildning, som det hette tidigare, är en eftergymnasial utbildningsform för dig som snabbt vill få ett yrke. Utbildningarna är direkt anpassade till arbetsmarknadens behov och ger därför goda framtidsutsikter. De flesta utbildningar är på två år, men det finns både kortare och längre utbildningar. Samtliga utbildningar leder till en examen. I genomsnitt har 90 % av studenterna arbeten efter avslutad utbildning. Yrkeshögskolan Syd anordnar yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med näringslivet i södra Sverige.


Folkhögskola

Det finns ca 150 folkhögskolor i Sverige, där du kan läsa in gymnasiebehörighet eller få en yrkesutbildning till exempelvis idrottsledare, journalist, folkhögskolelärare eller fritidsledare. För att få gå en yrkesutbildning på folkhögskola krävs grundläggande behörighet och arbetslivserfarenhet. För några utbildningar ingår det att du gör ett arbetsprov som en del av din ansökan. Åldersgränsen för att läsa på folkhögskola är 18 år. Undervisningen är kostnadsfri, men om du bor på folkhögskolan betalar du för kost och logi. 

Komvux/Vuxenutbildning

Om du saknar behörighet för högskola eller universitet kan du komplettera dina betyg på Komvux. Flexvux, som är en del av Vuxenutbildningen i Hässleholms kommun, erbjuder gymnasiekurser och Vård- och omsorgsprogrammet som flexibel utbildning.

Sidan uppdaterades