Studieavbrott

Om du inte börjar på en gymnasieutbildning, om du avbryter dina gymnasiestudier eller om du avslutar gymnasiet med ett studiebevis kontaktas du av en studie- och yrkesvägledare. Målet är att du ska ha en meningsfull sysselsättning som motiverar dig till att återuppta eller påbörja en utbildning.

Om studieavbrott

Du som är mellan 16 och 20 år och som inte är inskrivna på någon gymnasieskola blir kontaktad av en studie- och yrkesvägledare. Vi kontaktar även dig som avslutat tre år på gymnasiet men som inte har tillräckligt många betyg för att få en examen.


Studie- och yrkesvägledaren och du kommer överens om en träff för att prata om du har någon lämplig sysselsättning eller om du behöver vägledning till studier, praktik eller arbete.


Beskriv vad du vill ha hjälp med

Du får hemskickat ett brev med information och ett formulär för dig att fylla i och beskriva vad du vill ha hjälp med, formuläret finns även digitalt Länk till annan webbplats..


Hur påverkas din och din familjs ekonomi vid studieavbrott?

Om du avbryter dina gymnasiestudier, påverkas både din och din familjs ekonomi. Du förlorar ditt studiebidrag. Även andra ekonomiska stöd, som exempelvis inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag, kan påverkas om du avbryter dina studier. Du bör undersöka vad som gäller just dig och din familj.


Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Sveriges kommuner har i uppdrag att arbeta med kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § Skollagen. Kommunen är skyldig att erbjuda lämpliga aktiviteter och vägledning för att motivera till studier.

Vill du veta mer om det kommunala aktivitetsansvaret, kontakta KAA-samordnaren. Ring 0451-26 70 00 för att komma till kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterades