Kommunalt aktivitetsansvar

Postadress

Within Hässleholm

Frykholmsgatan 17

281 31 Hässleholm

Besöksadress

Within Hässleholm

Frykholmsgatan 17

281 31 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Kommunalt aktivitetsansvar
Therese Nilsson
Telefon: 0451-26 86 34

Mobil: 0721 99 67 07

Skicka meddelande till

Studieavbrott

Om du inte börjar på en gymnasieutbildning, eller om du avbryter dina gymnasiestudier, kommer du att kontaktas av en studie- och yrkesvägledare.

Vem omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar dig, som

  • inte studerar
  • inte arbetar
  • är 16 - 20 år, har gått ut grundskolan men saknar en gymnasieexamen

Vad är målet med det kommunala aktivitetsansvaret?

Målet är att alla ungdomar har en meningsfull sysselsättning som motiverar till att återuppta, eller påbörja en utbildning.


Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Kommunen kontaktar alla mellan 16 och 20 år, som inte är inskrivna på någon gymnasieskola, och inte har en fullständig gymnasieexamen.


Det innebär att vi även kontaktar dig, som avslutat tre år på gymnasiet, men som inte har tillräckligt många betyg för att få en examen. En studie- och yrkesvägledare tar kontakt med dig för att höra om du har någon sysselsättning, eller om du behöver studievägledning. Du får gärna själv ta kontakt.


Vem har aktivitetsansvaret?

I Hässleholms kommun har IM Jacobsskolan, som lyder under Barn- och utbildningsförvaltningen, hand om det kommunala aktivitetssansvaret.


Hur påverkas din och din familjs ekonomi vid studieavbrott?

Om du avbryter dina gymnasiestudier, påverkas både din och din familjs ekonomi. Du förlorar ditt studiebidrag. Även andra ekonomiska stöd, som exempelvis inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag, kan påverkas om du avbryter dina studier. Du bör undersöka vad som gäller just dig och din familj.

Vill du veta mer om det kommunala aktivitetsansvaret, kontakta KAA-samordnare Therese Konov, så hjälper hon dig.

E-post till Therese Konov.

Sidan uppdaterades 2019-12-11