Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning på Jacobsskolan

Lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar under utbildningens gång för att eleverna ska få kunskaper om studier- och arbetsliv. Målet är att eleverna ska vara väl förberedda för arbetslivet och vidare studier.


Våra elever får under sin gymnasieutbildning studie- och yrkesvägledning och kan boka tid hos studie- och yrkesvägledaren för enskilda samtal.


Enskilda samtal kan exempelvis handla om:

  • din studieplan
  • val av kurser på gymnasiet
  • vidare studier
  • studieförändringar som byte av kurser, skolbyte, avbrott mm.


Besök

Är du intresserad av att söka till någon av utbildningarna är du välkommen att besöka vårt Öppet Hus under hösten. Går du i årskurs 9 kan du komma och vara med på undervisningen under en dag. Kontakta då din nuvarande studie- och yrkesvägledare för att boka tid för besöket. Det går bra att kontakta oss om du har frågor om våra utbildningar.

 

Du kontaktar oss genom att ringa eller skicka e-post till Hässleholms kommun och be att få komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare.


Behörig till yrkesprogram

Behörigheten till ett yrkesprogram är att du ska ha betyget E eller högre i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och 5 valfria ämnen från grundskolan.


Programinriktat individuellt val - IMV

Saknar du godkänt betyg i matematik eller engelska och max ett av de valfria ämnena från grundskolan kan du söka en IMV-plats.


Du som börjar som IMV går i samma klass som övriga elever på yrkesprogrammet. Under årskurs 1 läser du upp ditt/dina grundskoleämnen, som du saknar för full behörighet. Därefter läser du första kursen i ämnet på gymnasienivå. Du behöver alltså lägga mer tid på dina studier för att nå yrkesexamen efter tre års skolgång.


Yrkesintroduktion - IMY

Saknar du behörighet till nationellt program eller IMV och är intresserad av något av följande program?

  • Fordons- och transport
  • Restaurang- och livsmedel
  • Vård- och omsorg

På IMY kombinerar du grundskoleämnen med kurser från det yrkesprogram du har intresse av.

Sidan uppdaterades