Jacobsskolan

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jacobsskolan

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Stobyvägen 6

281 40 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 00

Organisationsnr: 212000-0985

E-post:

jacobsskolan@hassleholm.se


 

Rektor

Mikael Lennartsson

Programansvar för RL

Telefon: 0451-26 72 76

Skicka meddelande till:

Biträdande rektor

Johanna Lindqvist

Programansvar för BF, FT och IN

Telefon: 0451-26 70 23

Skicka meddelande till: 

Biträdande rektor

Jenny Nilsson

Programansvar för BA, EE och VO

Telefon: 0451-26 64 95

Skicka meddelande till:

Skolans historia

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Från Central Verkstadsskola till Jacobsskolan

Beslut om Centrala Verkstadsskolans tillkomst togs i landstinget 1955. Detta blev Kristianstads läns första verkstadsskola och en av landets modernaste. Den hade ursprungligen en kapacitet för ca 200 elever. Arbetet påbörjades 1956 och skolan var klar att tas i bruk hösten 1957.


Till första läsåret, som då började den 1 augusti, antogs 58 elever till grenarna bilmekaniker (8), byggnadssnickare (8), instrumentmakare (8), möbelsnickare (8), smeder reparatörer och svetsare (8), elektriker (8), metallarbetare (10). Läsåret omfattade 40 veckor med 48 timmar/vecka. Skoldagen
började kl. 07.30 och slutade kl. 17.45 (lördagar kl. 07.30-13.00).


1971
Hässleholms kommun blir huvudman för
Verkstadsskolan.
1972 Verkstadsskolan byter namn till Jacobsskolan.
1991 Vårdgymnasiet flyttar till Jacobsskolan.
1996 Jacobsskolan slås samman med Linnéskolan,
HTS och Komvux till Hässleholms Gymnasieskolor.
1999 Den 1 januari 1999 blir Vårdgymnasiet en kommunal skola. Vårdgymnasiet slås ihop med Jacobsskolan och blir en del i Hässleholms gymnasieskolor.


Minnesstenen
Jacobsskolan ligger på Läreda gamla byplats i Hässleholm. Namnet har Jacobsskolan fått genom Jacobssöner, som
skänkte mark och pengar till Hässleholm. När skolan byggdes revs den sista gården i byn - Lärbrogården. Eftersom Läreda by haft en central betydelse vid tillkomsten av stationssamhället Hässleholm och större delen av tätortens
bebyggelse ligger på byns forna mark, har kulturnämnden låtit resa en natursten för att utmärka byns namn och läge. Minnesstenen är rest söder om skolans matsalsbyggnad, där en åldrig idegran fortfarande erinrar om inspektor Nils
Tullséens välanlagda trädgård.


På stenen står att läsa:
HÄR LÅG LÄREDA BY
FÖRST NÄMND
1466
LAGA SKIFTAD 1848
PÅ BYNS MARK BYGGDES
HÄSSLEHOLM
SISTA GÄRDEN
REVS 1979

Sidan uppdaterades 2018-12-21