Kontakter för Jacobsskolan

Studie- och yrkesvägledare

Olivia Lindstrand

Telefon: 0451-26 72 77

sms: 0709-71 72 77

Skicka meddelande till

Johanna Warme

(KAA, IMYRK)

Telefon: 0451-26 86 34

sms: 0721-99 67 07

Liselott Holst

(IMA, IMS)

Telefon: 0451-26 86 25

sms: 0721-99 67 04

Skicka meddelande till

Kuratorer

Gunn Chronvall

Telefon: 0451-26 86 24

Skicka meddelande till

Arne Nilsson

Telefon: 0451-26 70 37

Skicka meddelande till

Patrick Svensson

Telefon: 0451-26 86 03

Skicka meddelande till

Skolsköterska

Pia Lindholm

Telefon: 0451-26 85 77

Skicka meddelande till

Specialpedagoger

Fredrik Furenskär

Telefon: 072 977 00 96

Skicka meddelande till

Ulrika Gagzis

Telefon: 073-034 62 08

Skicka meddelande till  

Maria Lundahl

Telefon: 072-977 00 91

Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades  av Linda Färdig