Öppet hus

Fysiskt öppet hus på HTS!

Två personer som går ut från HTS

Träffa oss och titta på våra lokaler

18 november 2021, 18.00-20.30

25 januari 2022, 18.00-20.30

Stobygatan 7 Hässleholm


Dessa kvällar erbjuder vi dig framför allt programinformation vid två fasta tider. 18.15-19.00 och 19.15-20.00.

Vid dessa tillfällen får du möta lärare som undervisar på programmen och elever som går på skolan. Bland annat så bjuder vi på aktivitet i våra labb-salar och skolans UF-företag är på plats. (Ung Företagsamhet)

(Kom förberedd över vilka program du vill besöka)


Entrén välkomnar dig med bred personalrepresentation! På plats är bland annat elevhälsan, Studio HTS, biblioteket, NIU fotboll m.fl. och sist men inte minst är skolans Elevkår på plats för att berätta om sina aktiviteter.


Fikasugen? Bra, vi bjuder på fika i vår cafeteria och i anslutning till den bjuder elever från Estetiska programmet på musik.


Varmt välkommen till en fysisk informationskväll.

Sidan uppdaterades