Hässleholms Tekniska Skola (HTS)

Postadress
Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Tekniska Skola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stobygatan 7
281 39 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 36

Organisationsnr: 212000-0985Rektor

Jan Zettergren

Telefon: 0451-26 72 62

Jan Zettergren

Biträdande rektor

Johan Gunnarsson

Programansvar INT, NA, TE, T4

Telefon: 0451-26 86 52

Johan Gunnarsson

Biträdande rektor

Staffan Persson

Programansvar EK, ES, HA, SA

Telefon: 0451-26 72 61

Staffan Persson

Skicka meddelande till

Studio HTS

  • Ingen giltig användare vald.

Studio HTS riktar sig till elever med ett mycket stort stödbehov inom gymnasieskolans nationella program vid Hässleholms Tekniska Skola. Skolan har cirka 900 elever fördelade på åtta olika program. Samtliga elever i Studion är antagna till ett nationellt program och har sin klasstillhörighet på respektive program.

Vilka elever kan vara aktuella för Studion?

När det gäller antagning till Studion finns det en ärendegång. Första momentet är att kommunens Centrala barn- och elevstödsenhet skickar över en BIBASS (Barn i behov av särskilt stöd) och en ansökningsblankett till Studion. Utefter vad som står beskrivet i BIBASS-ansökan och vad som står i ansökan till Studion samt vad som framkommer under ett studiebesök skapar sig antagningsgruppen en bild av hur stort stödbehov som eleven har. Ibland menar gruppen att de stödinsatser som krävs redan finns inom skolans ordinarie ramar. Om däremot gruppen anser att det finns ett extra stort behov av stödinsatser, som kräver många individuella anpassningar, så kan en plats bli aktuell.

 

För att ge eleven de bästa förutsättningarna att nå sina kunskapsmål anpassas den individuella studieplanen till att omfatta fyra år.


Det är rektor som beslutar om vilka elever som erbjuds plats på Studio HTS.


Vad erbjuder Studion?

  • Vi gör en individuell kartläggning tillsammans med eleven i början av skolgången. Denna kartläggning ligger till grund för vilka anpassningar vi ska göra.
  • Vi arbetar med elever både på individ- och gruppnivå, beroende på vilken hjälp och vilket stöd som eleven behöver.
  • Vi arbetar också med att stärka elevens självkänsla och ansvarstagande.
  • Studions elever har möjlighet att få extra tid och anpassningar vid provsituationer.
  • Vi finnas som ett stöd i klassrummet.
  • Våra elever får individuella färgkodade veckoscheman med tillhörande mappsystem.
  • Vi har utbildad personal som möter eleverna utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Vi erbjuder återkommande föräldrakontakt.

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-01-22