Studio HTS

Studio HTS, Individuellt anpassat studiestöd, riktar sig till elever med ett extra stort stödbehov inom gymnasieskolans nationella program vid Hässleholms Tekniska Skola. Skolan har cirka 900 elever fördelade på åtta olika program. Samtliga elever i Studion är antagna till ett nationellt program och har sin klasstillhörighet på respektive program.

Behöver du studie och strukturstöd, en trygg arbetsplats, tillgång till vuxenstöd, stöd i sociala sammanhang kan du vara en blivande studioelev. Vi erbjuder ett individuellt anpassat stöd på skolans nationella program, med utgång från följande punkter:

  • Individuell kartläggning tillsammans med eleven i början av skolgången. Denna kartläggning ligger till grund för vilka anpassningar vi ska göra.
  • Arbetar med elever både på individ- och gruppnivå, beroende på vilken hjälp och vilket stöd som eleven behöver.
  • Vi arbetar också med att stärka elevens självkänsla och ansvarstagande.
  • Studions elever har möjlighet att få extra tid och anpassningar vid provsituationer.
  • Vi kan vid behov finnas som ett stöd i klassrummet.
  • Våra elever får individuella färgkodade veckoscheman med tillhörande mappsystem.
  • Vi har utbildad personal som möter eleverna utifrån deras förutsättningar och behov.
  • Vi erbjuder förstärkt föräldrakontakt.

För att bli aktuell som studioelev ska man ansöka på en särskild ansökningsblankett som finns längst ner här på hemsidan. Om du vill se bilder på våra anpassade lokaler finns de här:


Lokal 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du frågor kring Studio HTS eller vill komma på besök så får ni gärna höra av er.
Helena Roslund, Studio HTS, telefon: 072-199 65 76
helena.roslund@hassleholm.se


Sidan uppdaterades