Besöksinformation

Alla besökare ska anmäla sig i receptionen oavsett ärende.

Parkeringsinformation

  • Parkeringsplatser finns enligt markeringar på kartan.
  • Alla parkeringsplatser kräver parkeringstillstånd.
  • Bilburen besökare hänvisas till receptionen för att hämta ett tillfälligt p-tillstånd.
  • I övrigt gäller trafikförordningens generella bestämmelser.
HTS Parkering

HTS Parkeringsplatser

Mer information

Sidan uppdaterades