Besöksinformation

Alla besökare ska anmäla sig i receptionen oavsett ärende.

Parkeringsinformation

• Parkeringsplatser finns enligt markeringar på kartan.
• Alla parkeringsplatser kräver parkeringstillstånd.
• Bilburen besökare hänvisas till receptionen för att hämta ett tillfälligt p-tillstånd.
• I övrigt gäller trafikförordningens generella bestämmelser.

HTS Parkering

HTS Parkeringsplatser

Mer information

Sidan uppdaterades