Poängplan Vård och Omsorgsprogrammet

Här har du kursutbudet och fördelningen på de tre åren på barn- och fritidsprogrammet. Antalet sökande avgör vilka programfördjupningar och individuella val som anordnas.
Förändringar av poängplanen kan förekomma.

Barn- och fritidsprogrammet, poängfördelning

Kurser

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Kurser i Gymnasiegemensamma ämnen

600Engelska 5

100

50

50

Historia 1a1

5050
Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1a

100

50

50

Naturkunskap 1a1

50

50


Religionskunskap 1

50


50

Samhällskunskap 1a1

50
50Svenska 1 eller

100

50

50

Svenska som andraspråk 1
Programgemensamma ämnen

1100Etik och människans livsvillkor

100

50

50

Hälsopedagogik

10075

25Medicin 1

150

50

100

Psykiatri 1

10025

75Psykologi 1

50


50

Samhällskunskap 1a2

50

50


Specialpedagogik 1

100100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

10050

50Vård- och omsorgsarbete 1

200

200


Vård- och omsorgsarbete 2

150100

50Programfördjupningar
Programfördjupning Psykiatri

500Människans säkerhet

100

100


Komplementär medicin eller Matematik 2a

10050

50Psykiatri 2

200

75

125

Samhällsbaserad psykiatri

100


100

Programfördjupning Sjukvård

500Akutsjukvård

200

50

150

Hemsjukvård

100

50

50

Komplementär medicin eller Matematik 2a

10050

50Räddningsmedicin

100

50

50

Programfördjupning Specialpedagogik

500IT i vård och omsorg

100


100

Komplementär medicin eller Matematik 2a

10050

50Mental träning

100

50

50

Socialpedagogik

100

50

50

Specialpedagogik 2

100


100

Inidividuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete

100


100


Grundläggande högskolebehörighet

Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa

  • Engelska 6 som individuellt val i årskurs 2
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3

Särskild högskolebehörighet

Du kan läsa Matematik 2a som programfördjupning i stället för Komplementär medicin.


Arbetsplatsförlagd utbildning, APL

APL genomförs under minst 15 veckor. Det kan bli aktuellt att erbjuda APL utomlands.


Sidan uppdaterades