Poängplan Vård- och omsorgsprogrammet

Här har du kursutbudet och fördelningen på de tre åren på vård- och omsorgsprogrammet. Antalet sökande avgör vilka programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av poängplanen kan förekomma.


Vård- och omsorgsprogrammet, poängfördelning läsåret 2022/23

Kurser

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Gymnasiegemensamma ämnen

600Engelska 5

100

50

50

Historia 1a1

5050
Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1a

100

50

50

Naturkunskap 1a1

50

50


Religionskunskap 1

50


50

Samhällskunskap 1a1

50
50Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

50

50

Programgemensamma ämnen

1400Anatomi och fysiologi 1

50

50


 Anatomi och fysiologi 2 

5050
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 

10050

50Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 

100

50

50

Gerontologi och geriatrik 

100

50

50

Hälso och sjukvård 1 

10050

50Hälso och sjukvård 2 

100

50

50

Omvårdnad 1 

100

50

50

Omvårdnad 2

10050

50Psykiatri 1

10050

50Psykiatri 2

100

50

50

Psykologi 1

50


50

Samhällskunskap 1a2

50


50

Social omsorg 1

100

50

50

Social omsorg 2

10050

50Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2


10050

50Programfördjupning

200Matematik 2a eller

10050

50Vårdpedagogik handledning

10050

50Friskvård och hälsa (Alla läser)

100

50

50

Individuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete

100


100


Grundläggande högskolebehörighet

Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa

  • Engelska 6 som individuellt val i årskurs 2
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3

Särskild högskolebehörighet

Du kan läsa Matematik 2a som programfördjupning i stället för Vårdpedagogik och handledning.


Arbetsplatsförlagd utbildning, APL

APL genomförs under minst 15 veckor. Det kan bli aktuellt att erbjuda APL utomlands.


Sidan uppdaterades