Vård och Omsorg (VO)

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att arbeta med människor som behöver vård, hjälp och stöd. Programmet ger dig en bred praktisk och teoretisk grund för fortsatt arbete och karriär inom branschen. Du kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden.

Skolverkets film om Vård- och omsorgsprogrammet

Fakta om Vård och omsorg

Programmet leder till arbete efter studenten men är samtidigt en mycket bra grund om du vill utbilda dig till exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, socionom, polis eller brandman.

 

Under utbildningen kommer du att möta människor i livets alla skeenden. Din personliga utveckling och mognad har därför stor betydelse. Under utbildningen tränas din inlevelseförmåga och du får en ökad självkännedom. Du måste förstå dig själv för att kunna förstå och bemöta andra med omsorg och respekt. 

 • Utbildningen leder till en yrkesexamen.
 • Du vill arbeta med människor.
 • Du blir proffs på bemötande och relationer.
 • Vi erbjuder tre år av personlig utveckling.
 • Vi erbjuder mycket glädje och humor under din utbildning.
 • Du får en tydlig koppling mellan skola och arbetsliv.
 • Du får 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 • Du har goda möjligheter att få sommarjobb inom
  omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun.
 • Du får gå på en certifierad utbildning inom Vård- och Omsorgscollege.
 • Utbildningen leder till en yrkesexamen
 • Du vill arbeta med människor
 • Du blir proffs på bemötande och relationer
 • Vi erbjuder tre år av personlig utveckling
 • Vi erbjuder mycket glädje och humor under din utbildning
 • Du får en tydlig koppling mellan skola och arbetsliv
 • Du har goda möjligheter att få sommarjobb inom
  omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun
 • Du får gå på en certifierad utbildning inom Vård- och omsorgscollege

Sidan uppdaterades