Vård- och omsorgsprogrammet

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jacobsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Jacobsskolan

Stobyvägen 6

281 40 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 00

E-post: jacobsskolan@hassleholm.seBiträdande rektor

Jenny Nilsson
Telefon: 0451-26 64 95

Skicka ett meddelande till:

Studie- och yrkesvägledare

Josefin Antonsson

Telefon: 070-971 72 77

Skicka meddelande till

Vård och Omsorg (VO)

Besök oss på Instagram

@vardomsorgjacobsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att arbeta med människor som behöver vård, hjälp och stöd. Programmet ger dig en bred praktisk och teoretisk grund för fortsatt arbete och karriär inom branschen. Du kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden.

Skolverkets film om Vård- och omsorgsprogrammet

Fakta om Vård och omsorg

Programmet leder till arbete efter studenten men är samtidigt en mycket bra grund om du vill utbilda dig till exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, socionom, polis eller brandman.

 

Under utbildningen kommer du att möta människor i livets alla skeenden. Din personliga utveckling och mognad har därför stor betydelse. Under utbildningen tränas din inlevelseförmåga och du får en ökad självkännedom. Du måste förstå dig själv för att kunna förstå och bemöta andra med omsorg och respekt. 

Vård- och omsorgscollege

Hässleholms kommun har blivit certifierade till Vård- och omsorgscollege på Vård- och omsorgsprogrammet. Det är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar, som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet utifrån tio kvalitetskriterier.

Information om vård- och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Profiler

Vård- och omsorgsprogrammet har inga nationella inriktningar, utan du får i stället möjlighet att specialisera dig inom ett område. På Jacobsskolan kan du välja att specialisera dig inom psykiatri, sjukvård eller socialtjänst.


Du förbereder dig för arbete inom exempelvis

- hälso- och sjukvård

- psykiatri

- socialtjänst


Grundläggande behörighet för högskolestudier

För att få grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet måste du välja kurserna

- svenska 3/svenska som andraspråk 3

- engelska 6

  • Utbildningen leder till en yrkesexamen
  • Du vill arbeta med människor
  • Du blir proffs på bemötande och relationer
  • Vi erbjuder tre år av personlig utveckling
  • Vi erbjuder mycket glädje och humor under din utbildning
  • Du får en tydlig koppling mellan skola och arbetsliv
  • Du har goda möjligheter att få sommarjobb inom
    omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun
  • Du får gå på en certifierad utbildning inom Vård- och omsorgscollege

Sidan uppdaterades 2020-07-15