Poängplan Försäljnings- och serviceprogrammet

Du läser olika kurser fördelat på tre år. Vissa kan du välja som inriktning och andra ingår i programmet.

‌Försäljnings- och serviceprogrammet ngfördelning 2022/2023Åk1

Åk 2

Åk2

Åk 3

Åk3

Kurser

Poäng


HT


VT


HT


VT


APL


HT


VT


APL

Gymnasiegemensamma ämnen

 

Engelska 5

100

50

50Historia 1a1

5050


Idrott och hälsa 1

100

50

50Matematik 1a

100

50

50Naturkunskap 1a1

50

25

25Religionskunskap 1

50
50

Samhällskunskap 1a1

50

25

25Svenska 1

100

50

50Summa

600

250

250

50

50

0

0

0

0Programgemensamma ämnen

 

Entreprenörskap

10050

50

Servicekunskap 1

100

50

50Branschkunskap inom handel

100


25

25

50

Info och kommunikation 1

100

50

50Handel och Hållbarutveckling

100

50

50Personlig försäljning 1

10025

25

50
Inköp 1

10050

50

Affärsutveckling och ledarskap

100


50

50


Praktisk marknadsföring 1

100


40

40

20

Summa

900

150

150

125

125

50

115

115

70Programfördjupning

 

Företagsekonomi 1

10050

50

Servicekunskap 1

100


25

25

50

Entreprenör och företagande

100


50

50


Handel – specialisering

100


10

10

80

Logistik 1 alt. Engelska 6

10050

50

Personlig försäljning 2

10025

25

50
Adminstration 1

100


25

25

50

Summa

700

0

0

125

125

50

110

110

180Individuellt val

20050

50


50

50


Möjlighet att välja Svenska 2 och Svenska 3


Gymnasiearbete

100


50

50


Totalsumma

2500

400

400

350

350

100

325

325

250

* Kursen Engelska 6 genomförs redan i åk2 för att elever som önskar läsa denna kurs inte ska få ett års uppehåll mellan kurserna Engelska 5 och Engelska 6.


Arbetsplatsförlagt lärande, APL: 16 veckor

APL åk2: 24 dagar

APL åk3: 56 dagar

Sidan uppdaterades