Poängplan Fordon- och transportprogrammet

Här ser du fördelningen av kurser under de tre åren på Fordons och transportprogrammet. Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av programplanen kan förekomma.

Fordon- och transportprogrammet, poängfördelning

Kurser

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Kurser i Gymnasiegemensamma ämnen

600Engelska 5

100

50

50

Historia 1a1

50
50Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1a

100

50

50

Naturkunskap 1a1

50

50


Religionskunskap 1

50

50


Samhällskunskap 1a1

50
50Svenska 1 eller

100

50

50

Svenska som andraspråk 1
Kurser i Programgemensamma ämnen

400Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

100

100

Fordonsteknik- introduktion

200

100

100

Inriktningar
Inriktning Lastbil och mobila maskiner

500Maskin- och lastbilsteknik - Introduktion

200100

100Reparation av lastbilar och mobila maskiner

30075

75

75

75

Inriktning Personbil

500Personbilsteknik- introduktion

20050

50

50

50

Reparation av personbilar och lätta

30075

75

75

75

transportfordon
Programfördjupningar
Programfördjupning Lastbil och mobila maskiner

700Lastbilar och utrustning

30075

75

75

75

Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik

100

50

50

Mobila maskiner och utrustning

30075

75

75

75

Programfördjupning Personbil

700Bromsar, kaross och chassi

20050

50

50

50

Motor och kraftöverföring

30050

50

100

100

Komfort och säkerhtssystem 1a

200100

100Inidividuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete

100


100


Grundläggande högskolebehörighet

Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa

  • Engelska 6 som programfördjupning i årskurs 2 i stället för en yrkeskurs på 100 poäng
  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 som individuellt val i årskurs 2
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3

Särskild högskolebehörighet

Du kan välja att läsa Matematik 2a som utökad kurs.


Arbetsplatsförlagd utbildning, APL genomförs under 15 veckor.

Sidan uppdaterades