Poängplan Fordon- och transportprogrammet

Här ser du fördelningen av kurser under de tre åren på Fordons och transportprogrammet. Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av programplanen kan förekomma.

Fordon- och transportprogrammet, poängfördelning 2022/2023

Fordon- och transportprogrammet, poängfördelning 2022/2023

Kurser

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Kurser i Gymnasiegemensamma ämnen

600Engelska 5

100

50

50

Historia 1a1

50
50Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1a

100

50

50

Naturkunskap 1a1

50

50


Religionskunskap 1

50

50


Samhällskunskap 1a1

50
50Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

50

50

Kurser i Programgemensamma ämnen

400Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

100

100

Fordonsteknik- introduktion

200

100

100

Inriktningar
Inriktning Lastbil och mobila maskiner

400Verkstad och elteknik

10050

50Service och underhåll 1

10050

50Service och underhåll 2

100

50

50

Basteknik

10050

50Inriktning Personbil

400Verkstad och elteknik

10050

50Service och underhåll 1

10050

50Service och underhåll 2

100

50

50

Basteknik

10050

50Programfördjupningar
Lastbil och mobila maskiner

800Personbil

800Inidividuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete

100


100


Grundläggande högskolebehörighet

Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa

  • Engelska 6 som programfördjupning i årskurs 2 i stället för en yrkeskurs på 100 poäng
  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 som individuellt val i årskurs 2
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3

Särskild högskolebehörighet

Du kan välja att läsa Matematik 2a som utökad kurs.


Arbetsplatsförlagd utbildning, APL genomförs under 15 veckor.

Sidan uppdaterades