Poängplan El och energiprogrammet

Här ser du poängfördelning för alla tre åren på el- och energiprogrammet. Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av poängplanen kan förekomma.

El- och energiprogrammet, poängfördelning läsår 2022/23

El- och energiprogrammet, poängfördelning läsår 2022/23

Kurser

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Gymnasiegemensamma ämnen

600Engelska 5

100

50

50

Historia 1a1

5050
Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1a

100

50

50

Naturkunskap 1a1

50


50

Religionskunskap 1

50

50


Samhällskunskap 1a1

50
50Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

50

50


Programgemensamma ämnen

400Datorteknik 1a

100

50

50

Elektromekanik

100

50

50

Energiteknik 1

100

50

50

Mekatronik 1

100

50

50


Inriktningar 400 - 500 poäng


Automation

400Praktisk ellära

10050

50Mät- och reglerteknik

10050

50Mät- och styrteknik

10050

50Programmerbara styrsystem

100

50

50


Elteknik

500Elkraftteknik

10060

40Praktisk ellära

10050

50Elinstallationer

200

100

100

Kommunikationsnät 1

10050

50
Programfördjupning

700-800Automation

800Cad 1

5050
Cad 2

50
50Robotteknik

100

50

50

Elmotorstyrning

100

50

50

Elinstallationer

200

100

100

Elkraftteknik

10050

50Industriautomation

100

50

50

Engelska 6 eller tillämpad programering

10050

50
Elteknik

700Belysningsteknik

100

50

50

Elmotorstyrning

100

50

50

Larm-övervaknings och säkerhetssystem

10050

50Brandlarmssystem

100

50

50

Cad 1

5050
Cad 2

50
50Servicekunskap

10050

50Engelska 6 eller tillämpad programering

10050

50
Individuellt val 200 poäng

Individuellt val

20050

50

50

50


Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete

100

100Grundläggande högskolebehörighet

Du kan välja Sve 2/Sva 2, Sve 3/Sva 3 samt Eng 6 för att få grundläggande högskolebehörighet.


Särskild högskolebehörighet

Du kan välja att läsa Matematik 2a som utökad kurs.

Sidan uppdaterades