Poängplan Bygg och anläggningsprogrammet

Här ser du fördelningen på de olika kurserna under de tre åren på bygg och anläggning.

Antalet sökande avgör vilka programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av poängplanen kan förekomma.

Bygg och anläggningsprogrammet, poängfördelning läsår 2022/23

Bygg och anläggningsprogrammet, poängfördelning läsår 2022/23

Kurser

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5

100

50

50

Historia 1a1

5050
Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1a

100

50

50

Naturkunskap 1a1

50

50


Religionskunskap 1

50

50


Samhällskunskap 1a1

5050
Svenska 1 eller S

svenska som andraspråk 1

100

50

50

Programgemensamma ämnen 400 poäng

Bygg och anläggning 1

200

200


Bygg och anläggning 2

200

200


Inriktningar 500 - 700 poäng
Husbyggnad 700 poäng
Husbyggnad 1

10050

50Husbyggnad 2

200100

100Husbyggnad 3-ombyggnad

200100

100Husbyggnadsprocessen

200100

100Programfördjupning 500 - 700 poäng

Husbyggnad 500 poäng
Trä
Trä 1 - stommar

100

50

50

Trä 2 - beklädnad

100

50

50

Trä 3 - montage

100

50

50

Betong 1

100

50

50

Mur
Mur- och putsverk 1 - grund...

100

50

50

Mur- och putsverk 2 - murverk

100

50

50

Mur- och putsverk 3 - puts

100

50

50

Specialyrken 1 (platt1)

100

50

50

Betong
Betong 1 - lågform och platta...

100

50

50

Betong 2 - väggar och pelare

100

50

50

Betong 3 - bärlag

100

50

50

Trä 1

100

50

50

Valbar programfördjupning

10050

50Entreprenörskap

100Golvläggning 1

100Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100
Individuellt val 200 poäng

Inidividuellt val

200

100

100


Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete

100

50

50


Grundläggande högskolebehörighet

Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa:

  • Engelska 6 som individuellt val i årskurs 2 i stället för en yrkeskurs på 100 poäng
  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 som programfördjupning i årskurs 2
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3

Särskild högskolebehörighet

Du kan välja att läsa Matematik 2a som utökad kurs.

Arbetsplatsförlagd utbildning, APL genomförs under minst 15 veckor.


Sidan uppdaterades