Poängplan Barn- och fritidsprogrammet

Här ser du fördelningen på de olika kurserna under de tre åren på barn och fritidsprogrammet. Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas. Förändringar av poängplanen kan förekomma.


Barn- och fritidsprogrammet, poängfördelning 2022/2023

Kurser

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Gymnasiegemensamma ämnen

600Engelska 5

100

50

50

Historia 1a1

5050
Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1a

100

50

50

Naturkunskap 1a1

50

50


Religionskunskap 1

50

50


Samhällskunskap 1a1

50

50


Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

50

50


Programgemensamma ämnen

700Hälsopedagogik

100100
Kommunikation

100

100


Lärande och utveckling

100

100


Människors miljöer

100


100

Naturkunskap 1a2

50

50


Pedagogiskt ledarskap

100


100

Samhällskunskap 1a2

50

50


Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

10050

50
Inriktning

Pedgogiskt och socialt arbete

300Pedagogiskt arbete

200100

100Socialt arbete 1

10050

50Programfördjupning

600Pedagogiskt arbete

600100

100

200

200

Socialt arbete - Personlig assistent

600100

100

200

200

Socialt arbete - Väktare

600100

100

200

200

Individuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete

100

100Grundläggande högskolebehörighet

Du får grundläggande högskolebehörighet genom att läsa:

  • Engelska 6 som individuellt val i årskurs 2
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val i årskurs 3

Särskild högskolebehörighet

Du kan läsa Matematik 2a som programfördjupning i stället för en yrkeskurs på 100 poäng.


Arbetsplatsförlagd utbildning, APL

APL genomförs under 15 veckor.

Sidan uppdaterades