Yrkesprogram

Om du väljer ett yrkesprogram kommer du att vara väl förberedd för arbetslivet. Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram.

Våra yrkesprogram

Du kan läsa flera yrkesprogram på Hässleholms Gymnasium.


På Hässleholms Tekniska Skola, HTS, finns

» Försäljnings- och serviceprogrammet


På Jacobsskolan finns

» Barn- och fritidsprogrammet

» Bygg- och anläggningsprogrammet

» El- och energiprogrammet

» Fordons- och transportprogrammet

» Industritekniska programmet

» Restaurang- och livsmedelsprogrammet

» Vård- och omsorgsprogrammet


Vi erbjuder inte

» Hantverksprogrammet

» Hotell- och turismprogrammet

» Naturbruksprogrammet

» VVS- och fastighetsprogrammet


Praktik

Du har minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL) på ett yrkesprogram. Du har möjlighet att på alla yrkesprogram läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet under din gymnasietid.


För att få en yrkesexamen ska du ha

  • läst 2 500 gymnasiepoäng, varav 2 250 poäng ska vara godkända (lägst betyget E).
  • minst betyg E i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 poäng).
  • minst betyget E i Engelska 5 (100 poäng)
  • minst betyget E i Matematik 1 (100 poäng)
  • betyget E på Gymnasiearbetet
  • minst betyget E på 400 poäng i de programgemensamma ämnena.


Sidan uppdaterades