T4 - Fjärde året på Teknikprogrammet

Vill du utbilda dig till gymnasieingenjör? På HTS kan du välja mellan profilerna Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande.

Läsåret 22/23

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att inte ta in några elever på gymnasieingenjörsutbildningen på HTS under läsåret 22/23.

Två profiler

Vi tar in totalt 30 elever per läsår på följande profiler:

» Design och produktutveckling

» Samhällsbyggande


Yrkesutbildning eller förberedelse inför högskolan

Det fjärde året (T4) är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet. T4 ger fördjupade tekniska kunskaper och genomförs i samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk. Den genomförs både i skolan och ute på företag i regionen. Kombinationen ger dig kunskaper, som är eftertraktade av näringslivet. En röd tråd genom utbildningen är det ingenjörsmässiga förhållningssättet. Minst tio veckors arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.


Gymnasieingenjör

Efter det fjärde året tar du examen som gymnasieingenjör. Efter det fjärde året kan du söka till yrken som exempelvis konstruktör, produktionstekniker, arbetsledare och projektledare.


Teknikcollege

Hässleholms kommun är certifierad inom Teknikcollege. Certifieringen omfattar El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och T4 (fjärde året på Teknikprogrammet). Via Teknikcollege har företagen möjlighet att påverka utbildningar, så att eleverna har med sig kunskaper och färdigheter som företagen behöver för att kunna anställa eleverna efter avslutad utbildning.


Ansökan

Utbildningen är sökbar för dig, som har slutfört Teknikprogrammet, oavsett skola, till och med det år du fyller 22. Du ansöker via Skånegys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats.


Ansökningsperioden är mellan 24 april och 15 maj 2020. Information om behörighet, ansökan och antagning hittar du på www.skanegy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Behörighetskrav

Skolverket har utarbetat kompletterande behörighetskrav för fjärde året på Teknikprogrammet som gäller fr o m läsåret 2018/19.

 

Kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen design och produktutveckling

Godkända betyg på kurserna Design 1 och Konstruktion 1 eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.


Kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen samhällsbyggande

Godkända betyg på kurserna Arkitektur - hus och Byggnadsverk eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Sidan uppdaterades