Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Introduktionsprogram

  • Ingen giltig användare vald.

Introduktionsprogram, IM, är för dig, som inte är behörig till ett nationellt program. Introduktionsprogrammet ger dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till en gymnasieutbildning eller som grund för yrkesarbete.

Det ska utbildningen leda till

Introduktionsprogrammet ska förbereda dig för ett nationellt program. Det är en viktig del av utbildningen att känna att du når framgångar även på det personliga planet. Att du trivs är viktigt för att det ska gå bra. Framgång i studier och praktik gör att du växer som person.


På introduktionsprogrammet går du mellan ett och fyra år beroende på ditt utgångsläge.


Det får du på introduktionsprogrammet

  • Studierna och läroböckerna är anpassade efter dina behov
  • I huvudsak arbeta i mindre grupper
  • Mycket stöd och lärartid för att bli behörig eller anställningsbar så fort som möjligt.
  • En mentor som har mycket tid för dig och som hjälper dig att sätta mål och delmål tillsammans med studie- och yrkesvägledare.

Personalen har många olika utvecklingsprojekt igång för att du som elev ska kunna få så mycket stöd som möjligt. Vi har ett aktivt elevråd som också vill utveckla vår skola.

Sidan uppdaterades 2020-08-06