Introduktionsprogram

Introduktionsprogram, IM, är för dig, som inte är behörig till ett nationellt program. Introduktionsprogrammet ger dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till en gymnasieutbildning eller som grund för yrkesarbete.

Det ska utbildningen leda till

Introduktionsprogrammet ska förbereda dig för ett nationellt program. Det är en viktig del av utbildningen att känna att du når framgångar även på det personliga planet. Att du trivs är viktigt för att det ska gå bra. Framgång i studier och praktik gör att du växer som person.


På introduktionsprogrammet går du mellan ett och fyra år beroende på ditt utgångsläge.


Det får du på introduktionsprogrammet

  • Studierna och läroböckerna är anpassade efter dina behov
  • I huvudsak arbeta i mindre grupper
  • Mycket stöd och lärartid för att bli behörig eller anställningsbar så fort som möjligt.
  • En mentor som har mycket tid för dig och som hjälper dig att sätta mål och delmål tillsammans med studie- och yrkesvägledare.

Personalen har många olika utvecklingsprojekt igång för att du som elev ska kunna få så mycket stöd som möjligt. Vi har ett aktivt elevråd som också vill utveckla vår skola.

Sidan uppdaterades