NIU i fotboll

NIU fotbollär ett unikt sätt för dig att kombinera studier med fotbollsträning. Här får du möjlighet att utveckla dig som fotbollsspelare samtidigt som du studerar en gymnasieutbildning. NIU står för Nationell idrottsutbildning och går att kombinera med fyra av våra gymnasieprogram. 

Regionalt fotbollsgymnasium/NIU i fotboll

Vi anordnar Nationell Idrottsutbildning, NIU, i fotboll på fyra gymnasieprogram. Utbildningen uppfyller de krav som Svenska Fotbollsförbundet och Skolverket ställer på tillgänglighet och kvalitet för anläggningar, tränare och stödtjänster. Här får du möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare. Varje vecka har du tre träningspass på skoltid. Du läser totalt 400 gymnasiepoäng på NIU.


NIU på fyra gymnasieprogram

Du kan kombinera studier med NIU i fotboll på följande program på Hässleholms Tekniska Skola:


» Ekonomiprogrammet

» Handels- och administrationsprogrammet

» Samhällsvetenskapsprogrammet

» Teknikprogrammet


Teori och träning

Varje vecka har du schemalagt 3 tränings-och teoripass under skoltid. Träningen är individuellt inriktad inom såväl teknik, anfallsspel och försvarsspel som spelträning. Alla träningspass är förlagda till förmiddagar mellan klockan åtta och tolv. I de delar där man kombinerar teori och praktik läser man tävlings- och träningslära, som bl a innehåller
avsnitt om anatomi, fysisk träning, skador, idrottspsykologi,
kost och hälsa. I kursen Idrottsspecialisering återkopplar man
till den praktiska träningen, där man analyserar och diskuterar fotbollsteknik, anfallsspel och försvarsspel.


Instruktörer

Vi har tre instruktörer, varav två har utbildning UEFA A eller
högre. Ansvarig instruktör samordnar NIU på Hässleholms tekniska skola och är också utbildad idrottslärare.


Ansökan och uttagning till NIU

Antagningen till NIU sker genom två ansökningsprocesser, dels en idrottslig och dels en skolmässig, vilket innebär att du söker på dina betyg från årskurs 9 i konkurrens med alla andra som söker till samma gymnasieprogram.


Sista ansökningsdag till NIU i fotboll är den 1 december. Uttagningar till NIU genomförs i december. Du söker via Svenska fotbollsförbundet, länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uttagningsprocessen sker i december-januari och består av både testträningar och intervjuer. Besked om antagning får du senast den 31 januari.


Mer information

Länk till ansökan NIU på Svenska fotbollsförbundet Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades