Poängplan Teknikprogrammet

Du läser olika kurser fördelat på tre år. Vissa kan du välja som inriktning och andra ingår i programmet.


Teknikprogrammet, poängfördelning 2022/23

Ämne

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Gymnasiegemensamma ämnen

1100Engelska 5

100

50

50

Engelska 6

10050

50Historia 1a1

50

50


Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1c

100

100


Matematik 2c

100


100

Matematik 3c

10050

50Religionskunskap 1

50


50

Samhällskunskap 1b

10050

50Svenska 1

100

50

50

Svenska 2

10050

50Svenska 3

100

50

50

Programgemensamma ämnen

400Fysik 1a

15075

75Kemi 1

100

50

50

Teknik 1

150

75

75

Inriktningar
Inriktning Design- och produktutveckling

300Bild och form 1a1

5050
Cad 1

50

50


Design 1

10050

50Konstruktion 1

100

50

50

Inriktning Info- och medieteknik

300Dator- och nätverksteknik

100

50

50

Programmering 1

10050

50Webbutveckling 1

10050

50Inriktning Samhällsbyggande och miljö

300Arkitektur – hus

15075

75Byggnadsverk

100

50

50

Hållbart samhällsbyggande

100

50

50

Inriktning Teknikvetenskap

300Fysik 2

100

50

50

Matematik 4

100
100Teknik 2

100

50

50

Programfördjupningar
Programfördjupning Design och produktutveckling

400Bild och form 1a2

50
50Cad 2

50


50

Produktutveckling 1

100

50

50

Entreprenörskap alt. fysik 2

100

50

50

Form alt. matematik 4

100

50

50

Programfördjupning Info- och medieteknik

400Programmering 2

100

50

50

Webbserverprogrammering 1

100

50

50

Entreprenörskap eller fysik 2

100

50

50

Elektronik och mikrodatorteknik eller matematik 4

100

50

50

Programfördjupning Samhällsbyggande och miljö

400Bild och form 1b

10050

50Miljö- och energikunskap

100

50

50

Entreprenörskap eller fysik 2

100

50

50

Form eller. matematik 4

100

50

50

Programfördjupning Teknikvetenskap

400Konstruktion 1

10050

50Matematik 5

100

50

50

Matematik – specialisering

100

50

50

Programmering 1

100

50

50

Individuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete

100

50

50


Sidan uppdaterades