Teknik (TE)

Vill du vara med och utveckla morgondagens teknik? Vill du konstruera, bygga,
programmera eller utveckla dina egna idéer? Är du intresserad av teknik, matematik och naturvetenskap? På Teknikprogrammet utvecklar du kunskaper om
hur teknik påverkar vårt dagliga liv och vilken betydelse tekniken har för samhällsutvecklingen. På programmet får du lära dig hur teknik utvecklas – från idé till färdig produkt. Du får planera och genomföra projekt och du lär dig att förstå samband mellan teori och tekniska lösningar.

Fakta om teknikprogrammet

Teknikprogrammet ger dig kunskaper om hur teknik påverkar vårt dagliga liv och vilken betydelse teknik har för samhällsutvecklingen. På programmet får du lära dig hur teknik utvecklas – från idé till färdig produkt. Du får planera och genomföra projekt och du lär dig att förstå samband mellan teori och tekniska lösningar.


Teknikcollege

Hässleholms kommun är certifierad inom Teknikcollege. Certifieringen omfattar El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och T4 (fjärde året på Teknikprogrammet). Genom Teknikcollege har företagen möjlighet att påverka utbildningar, så att eleverna har med sig kunskaper och färdigheter som företagen behöver för att kunna anställa eleverna efter avslutad utbildning.


Fyra inriktningar

Programmet har fyra inriktningar. Efter studenten kan du studera vidare på högskolan, kvalificerade yrkesutbildningar eller gymnasieingenjörsutbildningen (fjärde året på Teknikprogrammet). Du kan också börja arbeta med till exempel produktion, kvalitetsarbeten och produktutveckling.

Skolverkets film om Teknikprogrammet

Inriktningar på HTS

» Design och produktutveckling

Design och produktutveckling är inriktningen för dig som är intresserad av konstruktion och design och vill utveckla dina kunskaper inom konstruktion, digital framställning och kreativa processer. Du arbetar med helheten från idé till färdig produkt. Vi varvar teoretiska och praktiska kurser för att du på ett personligt sätt ska upptäcka sambanden mellan färg, form, funktion och teknik. Du arbetar med skisser, modeller och olika material samt med digitala ritningar


» Informations- och medieteknik

Informations- och medieteknik är inriktningen där du får möjlighet att lära dig utveckla med hjälp av datorer. Du arbetar med programmering, webbsidor, nätverk, elektronik, webbserver och operativsystem. Du får lära dig att skapa enkla spel, utveckla en webbpltas, förstå datornätverk och utveckla egna program. Vi arbetar med aktuella webbteknologier.


» Samhällsbyggande och miljö

Samhällsbyggande och miljö är inriktningen för dig som vill arbeta med arkitektur, byggnader, inredning eller hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. På inriktningkurserna varvas teori och praktiska moment
för att du ska upptäcka sambanden mellan form, funktion och teknik och presentera med skisser och CAD. I kurserna hållbart samhällsbyggande och miljö- och energikunskap tas nutida miljöproblem och möjligheter upp.


» Teknikvetenskap

Teknikvetenskap är inriktningen som förbereder dig för vidare tekniska högskolestudier, t.ex. om du vill studera till ingenjör. Du fördjupar dina kunskaper
inom matematik, fysik och teknik, för att utveckla din förmåga att lösa tekniska problem. Du får en bred kunskapsbas gällande teknik med kurser inom t.ex. programmering och konstruktion.


Matematik och fysik

Du kan läsa Matematik 4 och Fysik 2 på alla inriktningar.


NIU, internationell idrottsutbildning

Du kan kombinera Nationell idrottsutbildning, NIU fotboll med Teknikprogrammet.

Nationell idrottsutbildning, NIU


Uppfinnartävling

I årskurs 1 får alla elever på Teknikprogrammet delta i Blixtlåset, en uppskattad nationell uppfinnartävling sponsrad av näringslivet. Flera lag har genom åren kvalificerat sig till riksfinalen.

  • Du får utveckla din kreativitet och samarbetsförmåga.
  • Du kommer att ha många valmöjligheter efter gymnasiet.
  • Du vill ha möjlighet att bli gymnasieingenjör dvs. gå ett fjärde tekniskt år.
  • Du får goda kontakter med arbetslivet.
  • Du får en bra grund för studier på högskola och universitet.

Sidan uppdaterades