Samhällsvetenskapsprogrammet

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Tekniska Skola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Hässleholms Tekniska Skola

Stobygatan 7
281 39 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 36

E-post: hts@hassleholm.se

 

 

Rektor

Jan Zettergren

Telefon: 0451 26 72 62

Skicka meddelande till

Samhällsvetenskap (SA)

Är du intresserad av vad som händer i världen? Vill du veta vad det är som får människor att bete sig på olika sätt?

På samhällsvetenskapsprogrammet står kunskap om människan i centrum – människan som enskild individ och tillsammans med andra. Du lär dig förstå hur samhället fungerar, från den lilla bygemenskapen till den stora internationella gemenskapen, i fredstid och situationer präglade av konflikt och oro.

Geografi , historia och religion är centrala ämnen på programmet, men även kommunikation, psykologi och språk är viktiga. Du får träna mycket på att argumentera och uttrycka dig i tal och skrift. Programmet gör dig väl förberedd för vidare studier inom det samhällsvetenskapliga och det beteendevetenskapliga området.


NIU, Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera Nationell idrottsutbildning, NIU fotboll med Samhällsvetenskapsprogrammet.

Skolverkets film om Samhällsvetenskapliga programmet

Inriktning på HTS

» Beteendevetenskap

Du fördjupar din förståelse för människors handlande och ställningstaganden. Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att samspela med andra människor. Du lär dig förstå vikten av ledarskap och får kunskap i konflikthantering. En viktig del är att du ska få tilltro till din egen ledarskapsförmåga. Du lär dig också om hur vi människor agerar i grupp och om hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.


Profiler på beteendeinriktningen

  • Psykologi och ledarskap
  • Kriminologi (ny från läsåret 2020)

Sidan uppdaterades 2020-03-26