Samhällsvetenskap (SA)

Är du intresserad av vad som händer i världen och vill veta vad det är som får människor att bete sig på olika sätt? På Samhällsprogrammet lär du dig om vår omvärlds och studera ämnen som som hjälper dig att bättre förstå olika länders utveckling och hur människors livsvillkor förändras.

Fakta om samhällsvetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammet står kunskap om människan i centrum – människan som enskild individ och tillsammans med andra. Du lär dig förstå hur samhället fungerar, från den lilla bygemenskapen till den stora internationella gemenskapen, i fredstid och situationer präglade av konflikt och oro.

Geografi , historia och religion är centrala ämnen på programmet, men även kommunikation, psykologi och språk är viktiga. Du får träna mycket på att argumentera och uttrycka dig i tal och skrift. Programmet gör dig väl förberedd för vidare studier inom det samhällsvetenskapliga och det beteendevetenskapliga området.

Skolverkets film om Samhällsvetenskapliga programmet

Inriktning på HTS

» Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap fördjupar din förståelse för människors handlande och ställningstaganden. Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att samspela med andra människor. Du lär dig förstå vikten av ledarskap och får kunskap i konflikthantering. Du lär dig också om hur vi människor agerar i grupp och om hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.


Profiler

Psykologi och ledarskap

Psykologikurserna ger dig en god grund att stå på och en bredd i dina psykologikunskaper medan ledarskapskurserna ger dig en känsla för dina egna styrkor och utvecklingsområden.


Kriminologi

Kriminologi, som betyder läran om brottet, är ett tvärvetenskapligt ämne mellan bland annat sociologi och psykologi. Du läser kurserna "humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering" mot kriminologi samt "rätten och samhället".


Vi vill

  • På bästa sätt förbereda dig för högre studier, i Sverige såväl som utomlands.
  • Väcka din nyfikenhet och inspirera dig att ta reda på mer om händelser i Sverige och i omvärlden.
  • Öka din förståelse för vår egen och andras kulturer samt att ge dig kunskaper att kritiskt kunna granska, diskutera och motivera synpunkter på företeelser i samhället.

NIU, Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera Nationell idrottsutbildning, NIU fotboll med Samhällsvetenskapsprogrammet.

  • Du får helhet i utbildningen genom att vi ofta arbetar ämnesövergripande med olika teman.
  • Studiebesök och gästföreläsare ger dig nya perspektiv och hjälper dig att utvecklas kunskapsmässigt och som människa.
  • Du blir väl förberedd för vidare studier.

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Ida Forsberg