Internationella (INT)

På naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil får du tre år av studier i en motiverande miljö med egen
arbetsplats. Tillsammans genomför vi fältstudier i Sverige och utomlands. Programmet passar dig som är intresserad av din omvärld, studiemotiverad och har akademiska ambitioner. Kanske vill du läsa vidare på universitet antingen i Sverige eller utomlands?

Elev på internationella programmet

Foto: Daniel Larsson

Öppnar världens möjligheter

Har du akademiska ambitioner och är studiemotiverad? Är du intresserad
av din omvärld? Vill du läsa vidare på universitet antingen i Sverige eller
utomlands? Då är detta ett program för dig.

 

Fakta om internationella programmen

Naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen med internationell profil kallas även för Internationella programmet. Här studerar du internationella frågor och kan få en utökad språkutbildning. Studieresor och fältstudier i Europa och i andra världsdelar ingår. I kursen Entreprenörskap startar och driver du ett UF-företag under ett år.

Väl förberedd för universitetsstudier

Vårt arbetssätt ger dig goda förutsättningar inför universitetsstudier. Lärarledda genomgångar varieras med arbetspass, då arbetsuppgifter löses individuellt eller i grupp. Du undervisas av välutbildade, kunniga och engagerade lärare, vilket ger dig en god grund för fortsatta studier.


Egen arbetsplats

Du får tillgång till egen arbetsplats i klassens arbetsrum, vilket ger dig en lugn och trygg arbetsmiljö.


Språk och matematik

I en globaliserad värld är språkkunskaper mycket viktiga och därför kommer du att läsa en extrakurs i moderna språk. Dessutom genomför programmet i årskurs 2 en veckolång språkresa där du får gå i språkskola. Du kan på programmet läsa samtliga kurser i engelska och programmet möjliggör även för dig att läsa alla matematikkurser.


Fältstudier utomlands

För att få ett bredare naturvetenskapligt perspektiv genomför vi fältstudier kopplade till kurserna du läser på programmet. Resorna är viktiga inslag i utbildningen och du får möjlighet att besöka unika miljöer och uppleva spännande möten med människor från andra kulturer. Fältstudierna genomförs som en del av naturvetenskaplig specialisering och ditt gymnasiearbete. Exempel på tidigare resmål är Indien, Thailand, Sydafrika, Kina, Costa Rica och Sri Lanka.


Samarbeten

Programmet har flera externa samarbetspartners och vi uppmuntrar våra elever
att aktivt engagera sig i sin omvärld. Vi besöker FN i Köpenhamn, deltar i ungdomens riksdag och europeiskt ungdomsparlament samt genomför FN-rollspel. Vi samarbetar också med Europaforum, European Youth Parliament och är en del av Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Inriktningar på Internationella programmet


» Naturvetenskapsprogrammet

Du får breddade och fördjupade kunskaper inom biologi, fysik och kemi. Du har möjlighet att läsa flera språkkurser.


» Samhällsvetenskapsprogrammet

Du breddar och fördjupar dina kunskaper i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Du läser också flera språkkurser.

Facebooks blå prick med vitt F i
  • Du blir mycket väl förberedd för studier vid svenska eller utländska universitet och högskolor.
  • Du är intresserad av att arbeta utomlands i svenska eller internationella företag och organisationer.
  • Du får delta i studieresor och fältstudier.
  • Du får behörighet till studier på universitet och högskola som motsvarar NA-NA.
  • Du får tillgång till en egen arbetsplats i klassens arbestrum.
  • Kombinationen av fältstudier och teoretiska studier gör din utbildning unik.

Sidan uppdaterades