Internationella (INT)

På naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil får du tre år av studier i en motiverande miljö med egen
arbetsplats. Tillsammans genomför vi fältstudier i Sverige och utomlands. Programmet passar dig som är intresserad av din omvärld, studiemotiverad och har akademiska ambitioner. Kanske vill du läsa vidare på universitet antingen i Sverige eller utomlands?

Fakta om internationella programmen

Naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen med internationell profil kallas även för Internationella programmet. Här studerar du internationella frågor och kan få en utökad språkutbildning. Studieresor och fältstudier i Europa och i andra världsdelar ingår. I kursen Entreprenörskap startar och driver du ett UF-företag under ett år.

Väl förberedd för universitetsstudier

Vårt arbetssätt ger dig goda förutsättningar inför universitetsstudier. Lärarledda genomgångar varvas med arbetspass, då arbetsuppgifter löses individuellt eller i grupp. Du undervisas av välutbildade, kunniga och engagerade lärare, vilket ger dig en god grund för fortsatta studier.


Egen arbetsplats

Du får tillgång till en egen arbetsplats, vilket ger dig en lugn och trygg arbetsmiljö.


Språk och matematik

Språkkunskaper är viktiga i vårt globaliserade samhälle och därför gör vi en språkresa. Du kan läsa ytterligare ett eller flera språk samt alla gymnasiekurser i engelska. Vi erbjuder även internationell språkexamen. På programmet kan du läsa samtliga matematikkurser.


Fältstudier utomlands

För att få ett bredare naturvetenskapligt perspektiv genomför vi fältstudier kopplade till kurserna du läser på programmet. Resorna är viktiga inslag i utbildningen och du får möjlighet att besöka unika miljöer och uppleva spännande möten med människor från andra kulturer. Fältstudierna genomförs som en del av naturvetenskaplig specialisering och ditt gymnasiearbete.


Samarbeten

Programmet har även ett flertal externa samarbetspartners och vi uppmuntrar våra elever att aktivt engagera sig. Vi besöker FN i Köpenhamn, deltar i Ungdomens riksdag, i Europeiskt ungdomsparlament samt genomför FN-rollspel. Dessutom är vi samarbetspartner med Europaforum och Forskningsnätet.

Inriktningar på Internationella programmet


» Naturvetenskapsprogrammet

Du får breddade och fördjupade kunskaper inom biologi, fysik och kemi. Du har möjlighet att läsa flera språkkurser.


» Samhällsvetenskapsprogrammet

Du breddar och fördjupar dina kunskaper i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Du läser också flera språkkurser.

https://www.facebook.com/estetiskaprogrammethassleholm

Facebooks blå prick med vitt F i

Följ oss på Facebook

@internationellaprogrammet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Du blir mycket väl förberedd för studier vid svenska eller utländska universitet och högskolor.
  • Du är intresserad av att arbeta utomlands i svenska eller internationella företag och organisationer.
  • Du får delta i studieresor och fältstudier.
  • Du får tillgång till en egen arbetsplats.
  • Kombinationen av fältstudier och teoretiska studier gör din utbildning unik.

Sidan uppdaterades