Poängplan Estetiskaprogrammet

Antalet sökande avgör vilka profiler, programfördjupningar och individuella val som anordnas.

Estetiska programmet, poängfördelning 2022/23

Estetiska programmet, poängfördelning 2022/23


Kurs

Poäng

ÅK1
HT


VT

ÅK2
HT


VT

ÅK3
HT


VT

Gymnasiegemensamma ämnen

1150Engelska 5

100

50

50

Engelska 6

10050

50Historia 1b

100

50

50

Historia 2b – kultur

100
50

50Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1b

100

50

50

Naturkunskap 1b

100

50

50

Religionskunskap 1

10050

50Samhällskunskap 1b

50

25

25

Svenska 1

100

50

50

Svenska 2

10050

50Svenska 3

100

50

50

Programgemensamma ämnen

150Estetisk kommunikation 1

100

50

50

Konstarter och samhälle

5050Inriktning Musik

400
Ensemble med körsång

200

50

50

50

50

Gehörs- och musiklära 1

100

25

25

25

25

Instrument eller sång 1 (*)

100

15

15

15

20

15

20

Programfördjupning Musikproduktion

500Bruksspel och ackompanjemang

10025

25

25

25

Ensemble 2

100

50

50

Musikproduktion 1

10050

50Arrangering och komposition 1

100

50

50

Rytmik

100

25

2525

25

Programfördjupning Musik och show

500Bruksspel och ackompanjemang

10025

25

25

25

Ensemble 2

100

50

50

Dansgestaltning 1

10050

50Estetisk kommunikation 2

100

50

50

Rytmik

100

25

2525

25

Individuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete

100

50

50

(*) 40 min/vecka


Sidan uppdaterades