Poängplan Ekonomiprogrammet

Antalet sökande avgör vilka inriktningar, programfördjupningar och individuella val som anordnas.


Ekonomiprogrammet, poängfördelning 2022/23

Kurs

Poäng

Åk1
HT


VT

Åk2
HT


VT

Åk3
HT


VT

Kurser i Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng

Engelska 5

100

50

50

Engelska 6

10050

50Historia 1b

100

50

50

Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1b

100

50

50

Matematik 2b

10050

50Naturkunskap 1b

100

50

50

Religionskunskap 1

5050
Samhällskunskap 1b

100

50

50

Samhällskunskap 2

10050

50Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

50

50

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

10050

50Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

100

50

50


Kurser i Programgemensamma ämnen 350 poäng

Företagsekonomi 1

100

50

50

Privatjuridik

100

50

50

Moderna språk

100

50

50

Psykologi 1

5050

Inriktningar 300 poäng

Ekonomi 300 poäng
Entreprenörskap och företagande

100

50

50

Företagsekonomi 2

10050

50Matematik 3b

100

50

50


Juridik 300 poäng

Filosofi 1

50

50


Affärsjuridik

100

50

50

Rätten och samhället

10050

50Psykologi 2a

50

50Programfördjupning 300 poäng

Ekonomi 300 poäng

Företagsekonomi - specialisering, Internationell handel

10050

50Marknadsföring eller Redovisning 2

100

50

50

Valbar kurs

100

50

50

Juridik 300 poäng
Företagsekonomi 2

10050

50Ledarskap och organisation

100

50

50

Valbar kurs

100

50

50

Individuellt val 200 poäng
Individuellt val

20050

50

50

50

Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiearbete

100

50

50


Exempel på valbara kurser

Engelska 7, Entreprenörskap, Företagsekonomi - specialisering, Aktiekunskap, Geografi 1, Historia 2a, Internationella relationer, Ledarskap och organisation, Matematik 3b, Matematik 4, Moderna språk, Naturkunskap 2, Religionskunskap - specialisering, Retorik, Rätten och samhället och skrivande.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Årskurs 3: 40 poäng, 8 dagar

Sidan uppdaterades