Högskoleförberedande program

Alla högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet för högskolestudier och du blir väl förberedd för studier på universitetet. Hos oss kan du läsa många meritgivande kurser inom individuellt val eller som programfördjupningar.

Du kan läsa alla högskoleförberedande gymnasieprogram på Hässleholms Gymnasium. På våra yrkesprogram kan du välja till kurser så att du får högskolebehörighet.


Hässleholms Tekniska Skola, HTS, anordnas

» Ekonomiprogrammet

» Estetiska programmet - inriktning Musik

» Internationella programmet - Naturvetenskap och Samhällsvetenskap

» Naturvetenskapsprogrammet

» Samhällsvetenskapsprogrammet

» Teknikprogrammet


Grundläggande behörighet

För att få grundläggande behörighet för högskolestudier ska du ha

  • minst betyg E i Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (totalt 300 poäng)
  • minst betyget E i Engelska 5 och 6 (totalt 200 poäng)
  • minst betyget E i Matematik 1 (totalt 100 poäng)
  • betyget E på Gymnasiearbetet
  • minst betyget E i ytterligare minst 1650 poäng från ett nationellt program.


De högskoleförberedande gymnasieprogrammen ger olika behörighet till universitet och högskolor.


Sidan uppdaterades