Frågor och svar om gymnasieskolan

Här hittar du svar på många vanliga frågor om gymnasieskolan.

Nej, det finns inte någon fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun.

Du kontaktar den gymnasieskola, där du studerade. För att vi snabbt ska kunna ta fram ditt betyg, behöver vi veta ditt personnummer, vilken utbildning det gäller och vilket år som du avslutade den.

Skolmaten vid Hässleholms Gymnasium är kostnadsfri för dig som elev.

Du hittar skolmatsedeln på gymnasieskolornas webbplatser och under Mat i förskola och skola.

Du söker till gymnasiet på Skånegys webbplats - www.skanegy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar information om de gymnasieprogram, som anordnas på HTS, Jacobsskolan och IM Jacobsskolan under Gymnasieprogram.

Information om telefonnummer och e-postadresser till studie- och yrkesvägledare, kuratorer och skolsköterskor finns under kontakt på skolornas webbsidor.

I Hässleholms kommun finns tre kommunala gymnasieskolor - Hässleholms Tekniska Skola (HTS), Jacobsskolan och IM Jacobsskolan.

Alla gymnasieelever har en egen individuell studieplan. Du hittar information om de individuella studieplanerna på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Individuella utvecklingsplaner finns bara på grundskolan och inte på gymnasiet.

Du hittar information om skolmatens kvalitet under Skolmåltider.

Du hittar informationen under Läsårstider och lov.

Du hittar information under Elevinflytande i gymnasieskolan.

Du hittar information om arbetet mot kränkande behandling i SchoolSoft.

Du hittar en sammanställning över flera nationella webbplatser, där det finns jämförelser av gymnasieskolors resultat. Kommunens kvalitet i korthet.

Du hittar information om vart du vänder dig, om du har synpunkter eller klagomål på gymnasieskolan, under Synpunkter och klagomål på skolan.

Om du går i årskurs 9, kan du göra ett omval under våren. Du gör omvalet på Skånegys webbplats www.skanegy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du också datum för antagning till gymnasiet.

När omvalsperioden är slut, kan du bara få en plats på ett annat gymnasieprogram eller annan gymnasieskola, om det finns plats över efter antagningen av alla elever som sökt i rätt tid. Kontakta antagningskansliet för mer information om hur du ska göra.

Sidan uppdaterades