Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Frågor och svar om gymnasieskolan

  • Ingen giltig användare vald.

Här hittar du svar på många vanliga frågor om gymnasieskolan.

Vanliga frågor
I Hässleholms kommun finns tre kommunala gymnasieskolor - Hässleholms Tekniska Skola (HTS), Jacobsskolan och IM Jacobsskolan.
Nej, det finns inte någon fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun.
Du hittar information om de gymnasieprogram, som anordnas på HTS, Jacobsskolan och IM Jacobsskolan under Gymnasieprogram .
Du söker till gymnasiet på Skånegys webbplats - www.skanegy.se .
Du hittar skolmatsedeln på gymnasieskolornas webbplatser och under Mat i förskola och skola .
Skolmaten vid Hässleholms Gymnasium är kostnadsfri för dig som elev.
Du hittar information om skolmatens kvalitet under Skolmåltider .
Information om telefonnummer och e-postadresser till studie- och yrkesvägledare, kuratorer och skolsköterskor finns under kontakt på skolornas webbsidor.
Alla gymnasieelever har en egen individuell studieplan. Du hittar information om de individuella studieplanerna på Skolverkets webbplats . Individuella utvecklingsplaner finns bara på grundskolan och inte på gymnasiet.
Du hittar information under Elevinflytande i gymnasieskolan .
Du hittar information om arbetet mot kränkande behandling i SchoolSoft.
Du kontaktar den gymnasieskola, där du studerade. För att vi snabbt ska kunna ta fram ditt betyg, behöver vi veta ditt personnummer, vilken utbildning det gäller och vilket år som du avslutade den.
Du hittar en sammanställning över flera nationella webbplatser, där det finns jämförelser av gymnasieskolors resultat, under Kommun och politik - Kvalitet och jämförelser - Förskola och skola - Jämförelser och utvärderingar .
Du hittar information om vart du vänder dig, om du har synpunkter eller klagomål på gymnasieskolan, under Synpunkter och klagomål på skolan .
Om du går i årskurs 9, kan du göra ett omval under våren. Du gör omvalet på Skånegys webbplats www.skanegy.se . Där hittar du också datum för antagning till gymnasiet.
När omvalsperioden är slut, kan du bara få en plats på ett annat gymnasieprogram eller annan gymnasieskola, om det finns plats över efter antagningen av alla elever som sökt i rätt tid. Kontakta antagningskansliet för mer information om hur du ska göra.
Om du vill byta gymnasieprogram, så söker du till årskurs 1 på det nya programmet på Skanegy.se . Du konkurrerar om en plats med grundskoleelever som ska börja på gymnasiet nästa läsår. Kontakta antagningskansliet för att få nya inloggningsuppgifter till Skånegys webbplats.
Om du vill fortsätta på ett gymnasieprogram på en annan  gymnasieskola, när du redan har påbörjat dina gymnasiestudier, tar du kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola. SYV brukar kontakta den skolan som du hellre vill gå på för att ta reda på vilka möjligheter som det finns för ett byte. Ibland får du möjligheten att besöka den nya skolan innan du bestämmer dig definitivt för att byta.   Rektorn på den nya skolan gör en bedömning av vilka möjligheter du har att klara studierna. Din nuvarande individuella studieplan måste kunna samordnas med en ny studieplan. Det är inte alltid som ett byte kan genomföras även om det finns en ledig plats på programmet.   Tänk på att dina möjligheter att få ett gymnasiekort/resebevis, reseersättning och inackorderingstillägg kan påverkas om du byter gymnasieskola.

Sidan uppdaterades 2020-04-15