Elevinflytande i gymnasieskolan

Våra gymnasieelever har inflytande genom bland annat elevkårer, klassråd, elevskyddsombud, matråd och elevprogramråd.

Foto: Daniel Larsson

Foto: Daniel Larsson

Elevernas inflytande

På gymnasieskolorna finns elevkårer med representanter för eleverna. Styrelserna har regelbundna möten med skolledare för samtal kring frågor som rör skolans verksamhet. Elevkårerna arbetar för alla elever. De deltar vid marknadsföringen av sina skolor. 


Klassråd genomförs på gymnasieskolorna. Klasserna har två möten per termin. Klassråden har en fastställd dagordning och protokoll skrivs och lämnas till skolledningen. Synpunkterna sammanställs och skolledningen återkopplar till klasserna.


Eleverna utser elevskyddsombud, som utbildas av kommunens arbetsmiljöcontroller och är elevernas representanter vid arbetsmiljöronderna.


Eleverna utser även representanter till matråd, som diskuterar frågor som rör skollunchen tillsammans med ansvarig för maten på skolan.


På HTS finns elevprogramråd, där representanter för klasserna på ett gymnasieprogram träffar ansvarig skolledare och programsamordnare för samtal kring frågor som rör deras utbildning. Det kan till exempel vara utbudet av programfördjupningskurser, poängplaner, likabehandlingsarbetet, skolluncher och ordningsregler.

Sidan uppdaterades