Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Elevinflytande i gymnasieskolan

  • Ingen giltig användare vald.

Våra gymnasieelever har inflytande genom bland annat elevkårer, klassråd, elevskyddsombud, matråd och elevprogramråd.

På gymnasieskolorna finns elevkårer med representanter för eleverna. Styrelserna har regelbundna möten med skolledare för samtal kring frågor som rör skolans verksamhet. Elevkårerna arbetar för alla elever. De deltar vid marknadsföringen av sina skolor. 


Klassråd genomförs på gymnasieskolorna. Klasserna har två möten per termin. Klassråden har en fastställd dagordning och protokoll skrivs och lämnas till skolledningen. Synpunkterna sammanställs och skolledningen återkopplar till klasserna.


Eleverna utser elevskyddsombud, som utbildas av kommunens arbetsmiljöcontroller och är elevernas representanter vid arbetsmiljöronderna.


Eleverna utser även representanter till matråd, som diskuterar frågor som rör skollunchen tillsammans med ansvarig för maten på skolan.


På HTS finns elevprogramråd, där representanter för klasserna på ett gymnasieprogram träffar ansvarig skolledare och programsamordnare för samtal kring frågor som rör deras utbildning. Det kan till exempel vara utbudet av programfördjupningskurser, poängplaner, likabehandlingsarbetet, skolluncher och ordningsregler.

Sidan uppdaterades 2020-10-19