Studiebidrag

Studiebidrag är för dig som studerar och är mellan 16 och 20 år.

Om studiebidraget

Du som studerar på gymnasieskolan, får studiebidrag från och med kvartalet efter det du fyller 16 år till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Du behöver inte själv ansöka om att få studiebidrag. Din gymnasieskola rapporterar till CSN att du studerar på heltid där. Om du är omyndig, betalas studiebidraget ut till din vårdnadshavare.


Studiebidraget betalas ut månadsvis i efterskott. Under höstterminen görs fyra utbetalningar och under vårterminen sex utbetalningar. Om du har förlorat studiebidrag under någon månad på grund av att din skola har rapporterat till CSN att du inte har studerat på heltid, så får du inte heller något studiebidrag under juni månad.

Sidan uppdaterades