Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Studiebidrag

  • Ingen giltig användare vald.

Studiebidrag är för dig som studerar och är mellan 16 och 20 år.

Du, som studerar på gymnasieskolan, får studiebidrag från och med kvartalet efter det du fyller 16 år till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Du behöver inte själv ansöka om att få studiebidrag. Din gymnasieskola rapporterar till CSN att du studerar på heltid där. Om du är omyndig, betalas studiebidraget ut till din vårdnadshavare.


Studiebidraget betalas ut månadsvis i efterskott. Under höstterminen görs fyra utbetalningar och under vårterminen sex utbetalningar. Om du har förlorat studiebidrag under någon månad på grund av att din skola har rapporterat till CSN att du inte har studerat på heltid, så får du inte heller något studiebidrag under juni månad.


Sidan uppdaterades 2015-04-13