Skolk

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Även Försäkringskassans utbetalningar av bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg kan påverkas, om CSN stoppar sina utbetalningar på grund av att du skolkar.

Om skolkning

Du måste studera på heltid, om du ska få studiehjälp. Du måste delta i all verksamhet, som ingår i utbildningen, om du inte har giltiga skäl att utebli.

 

  • Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget.

Som giltig anledning räknas exempelvis att du fått ledigt eller att du är sjuk. Om du ofta är sjuk, kan skolan begära att du ska lämna in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka skolans bedömning av om frånvaron är giltig eller ogiltig.


Om skolan bedömer att du skolkar, rapporterar den det till CSN. CSN skickar då ett brev till dig eller dina föräldrar och berättar vad skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, ska du i första hand höra av dig till skolan. Eftersom du inte har rätt till studiebidrag när du skolkar, stoppar CSN utbetalningarna. CSN stoppar även utbetalningen av extra tillägg och inackorderingstillägg. Du förlorar studiebidraget för juni månad, om CSN har stoppat en utbetalning under läsåret.


Kräver tillbaka pengar

Om du har fått ut pengar, som du inte har rätt till för att du har skolkat, så kräver CSN att du betalar tillbaka dem. När skolan rapporterar till CSN att du har slutat att skolka, har du rätt till studiebidrag igen. 

                            

Även Försäkringskassans utbetalningar av bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg kan påverkas, om CSN stoppar sina utbetalningar på grund av att du skolkar.

Sidan uppdaterades